Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti?

Author: Franjo Štiblar
Year: 2008


The goal of book is to make known to Slovenians and other people the impact of arriving global financial crisis of 2008 and which are the best ways to overcome it with the least possible negative consequences. In introduction the world and domestic economic situation in 2008 is described and explored the question why the truth about crisis was kept secret. The first part speaks about the contribution of economic science and its neoliberal proponents to the emergence of crisis. Second part describes the incurrence of crisis by the bursting of subprime loan bubble in the USA and its spread around the world, the effect of crisis and the possible solutions to it. The third part speaks about the impact of global financial crisis on Slovenia and proposes specific measures to moderate its negative effect for government, enterprise and financial sector as well as individuals. The concluding part deals with global ideas to solve not only current crisis, but also to prevent the occurrence of such crisis in the future.Table of content

UVOD

1. O nastanku in ciljih knjige

2. Krizna situacija in napoved nadaljnjega poslabšanja

Položaj v svetu

Rezultati modela LINK

Predpostavke napovedi glede pogojev gospodarjenja

Napoved za leto 2009

Stanje slovenskega gospodarstva in napoved

3. Zakaj ostaja resnica o krizi zamolčana?

I. del: OKVIRI

1. Zakaj različni odgovori na ekonomska vprašanja?

Predstavitev problema

Skok v zgodovino – nastanek in razvoj ekonomske znanosti

Razvoj znanstvenega spoznanja v ekonomski znanosti

Zgodovinski razvoj ekonomske znanosti

Predznanstvena faza

Problemi pri nastajanju ekonomske znanosti, sestavljene iz

ekonomskih teorij

Sedanje stanje ekonomske znanosti

Značilnosti in problemi ekonomske znanosti

Definicija ekonomske znanosti

Razlikovanje ekonomske znanosti od neznanstvenih dejavnosti

Znanstvena metoda v ekonomski znanosti

Znanstvene teorije v ekonomski znanosti

Vrednostne sodbe v ekonomski znanosti

Subjekt ekonomske znanosti

Ekonomisti in njihova znanstvena skupnost

Izobrazba ekonomista

Ekonomska znanost v sistemu znanosti

Mesto ekonomske znanosti v sistemu znanosti

Znanstvenost ekonomske znanosti

Odnos ekonomske znanosti do nekaterih drugih znanosti

2. Ekonomske doktrine v praksi

Novejša zgodovina ekonomsko-teoretičnih konfrontacij v svetu

Opis

Narobe svet

Ekonomske doktrine v Sloveniji: spor med fiskalisti in monetaristi........

Pregled dosedanjega razvoja

20. stoletje – do osamosvojitve

Čas samostojnosti Slovenije

Postopki

Prvi dve leti samostojnosti

Štiri strategije

Ekonomske vsebine v tranziciji

Ekonomski sistem

Ekonomska politika

Vstop Slovenije v EU in v EMU

Kako naprej v Sloveniji?

Vsebinska usmerjenost vladne koalicijske pogodbe

Kadrovska homogenost (vladne in svetovalske ekipe)

II. del: svetovna KRIZA

1. Opis nepremičninsko-finančne krize v svetu

Nastanek (in pok) hipotekarnega in finančnega balona

Oblikovanje legalne piramidne sheme

Kako je prišlo do finančne krize v ZDA?

Razširitev finančne krize po državah, regijah in celinah

Evropa

Japonska

Azija

Kitajska

Latinska Amerika in Karibi

Afrika

Oceanija

Najnovejše aktivnosti za omilitev finančne krize

Padec borznih indeksov v letu 2008

Padec hedge skladov

Denarni trgi so konec oktobra postopno oživeli

2. Razlaga temeljnih vzrokov krize

Nastanek izvedenih finančnih instrumentov in listinjenja

Normativni akti finančne liberalizacije

3. Vpliv krize na realni sektor gospodarstva –

recesija ali celo depresija?

Znaki krize

Različni učinki recesije po različnih gospodarskih sektorjih

in regijah

ZDA

Zahodna Evropa

Vzhodna Evropa: članice EU, CIS, Jugovzhodna Evropa

Kako se odzivajo rastoči trgi?

4. Reševanje krize

Sistemski pristop

Pravilno zaporedje reševalnih ukrepov

Urgentno reševanje likvidnostne krize

Odprava problemov solventnosti bank

Pomoč realnemu sektorju

Monetarna spodbuda realnemu sektorju

Zakaj se dolar krepi proti evru?

Fiskalna spodbuda

Kaj pravijo izkušnje iz preteklih kriz?

5. Ekonomskopolitične implikacije – vzroki, krivda in

politična ekonomija krize

Tržni fundamentalizem kot vzrok krize

Kdo je kriv?

Krivci za nastanek hipotekarno-finančne krize

Krivci za napake pri reševanju krize

Politična ekonomija hipotekarno-finančne krize
price


Keywords
banks
capital markets
crisis management
economic crisis
economy
financial crisis
insurance companies
recession
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR