Skip to main content
Slovstvena folkloristika. Med jezikoslovjem in literarno vedo.


Author: Marija Stanonik
Year: 2004Table of content

Beseda h knjigi

Uvod

Iskanje identitete slovenske (slovstvene) folkloristike

I. Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike

Slovstvena folkloristika med etnologijo (in literarno vedo)

Razmejitev glasbene in slovstvene folkloristike

Razmejitev slovstvene folkloristike in primerjalistike

II. Jezikoslovje in slovstvena folkloristika

Terminologizacija v slovenski slovstveni folkloristiki

Stiki in razhajanja jezikoslovja in slovstvene folkloristike

Folkloristično o razmerju med govorjenim in zapisanim

III. Slovstvena folkloristika in literarna veda

Folkloristična tipologija slovstvene folklore in literature

Stičišča slovstvene folkloristike in literarne vede

Slovenska literarna zgodovina v ključu slovstvene folkloristike

Slavistična folkloristika – po slovensko

Evropa v slovenski slovstveni folklori in slovstveni folkloristiki

Svetovna književnost in slovenska slovstvena folkloristika

IV. Slovstvena folkloristika v slovenskem izobraževalnem procesu

Slovstvena folkloristika v rednem izobraževanju

Slovstvena folklora v očeh današnjih mladoletnikov

Slovstvena folkloristika na univerzi

Sklep

Objave

Summary

Viri

Literatura

Razčlenjeno kazalo
price


Keywords
folklore research
linguistic aspect
literary science
Slovenia
Slovenian folk literature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR