Slovstvena folkloristika. Med jezikoslovjem in literarno vedo

Avtorica: Marija Stanonik
Leto: 2004


Besedna umetnost za svoje izražanje uporablja jezikovna sredstva. Iz njenega debla se razraščata dve veji: slovstvena folklora in literatura. Literatura je umetnost knjižnega jezika, slovstvena folklora je umetnost narečij. Slovstvena folklora je prvotnejša, saj njen nastanek sega v čas izrekanja človeške besede sploh, najstarejše svetovne literature pa so nastale šele pred nekaj več kot štiri tisoč leti, vendar so po zaslugi pisave kmalu pridobile vsestransko prednost pred slovstveno folkloro. Meja med tema dvema razmeroma samostojnima sistemoma ni neprepustna, saj gre enkrat za občutnejše, drugič za komaj zaznavno medsebojno vplivanje tako glede na snov kot način upovedovanja. Pričujoče delo predvsem utrjuje spoznanje o slovstveni folkloristiki kot samostojni filološki vedi.Kazalo vsebine

Beseda h knjigi

Uvod

Iskanje identitete slovenske (slovstvene) folkloristike

I. Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike

Slovstvena folkloristika med etnologijo (in literarno vedo)

Razmejitev glasbene in slovstvene folkloristike

Razmejitev slovstvene folkloristike in primerjalistike

II. Jezikoslovje in slovstvena folkloristika

Terminologizacija v slovenski slovstveni folkloristiki

Stiki in razhajanja jezikoslovja in slovstvene folkloristike

Folkloristično o razmerju med govorjenim in zapisanim

III. Slovstvena folkloristika in literarna veda

Folkloristična tipologija slovstvene folklore in literature

Stičišča slovstvene folkloristike in literarne vede

Slovenska literarna zgodovina v ključu slovstvene folkloristike

Slavistična folkloristika – po slovensko

Evropa v slovenski slovstveni folklori in slovstveni folkloristiki

Svetovna književnost in slovenska slovstvena folkloristika

IV. Slovstvena folkloristika v slovenskem izobraževalnem procesu

Slovstvena folkloristika v rednem izobraževanju

Slovstvena folklora v očeh današnjih mladoletnikov

Slovstvena folkloristika na univerzi

Sklep

Objave

Summary

Viri

Literatura

Razčlenjeno kazalo


Ključne besede
folkloristika
jezikovni vidik
literarna veda
Slovenija
slovensko ljudsko slovstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR