Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997

Edited by: Marjeta Humar
Year: 1998price


Keywords
collective volume
natural sciences
science
Slovene language
technology
terminology
terms
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR