Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno–tehničnem izrazju, Ljubljana, 22. – 23. maja 1997

Uredila: Marjeta Humar
Leto: 1998


V zborniku je objavljenih 32 prispevkov, ki so bili predstavljeni na Posvetovanju o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju (22. in 23. maja 1997) v organizaciji Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zbornik podaja pregled slovenskega strokovnega slovaropisja, zlasti po osamosvojitvi, in problematiko oblikovanja slovenskih strokovnih poimenovanj, s katero se srečujejo različne delovne skupine pri strokovnih društvih, na fakultetah, v Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v Uradu za standardizacijo in meroslovje in drugod.

V prispevkih je opisana poimenovalna problematika naslednjih strokovnih področij: gozdarstva, rudarstva, gumarstva, varilne tehnike, gradbeništva, medicine, farmacije, farmacevtske tehnologije, analizne kemije, besediloslovja ipd. Del prispevkov obravnava strokovno izrazje z jezikoslovnega stališča in opozarja na to, da bi pri tvorjenju ali prevajanju strokovnih izrazov morali s strokovnjaki določenih strokovnih področij sodelovati tudi jezikoslovci.

Ključne besede
izrazje
naravoslovje
slovenščina
tehnologija
terminologija
zborniki
znanost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR