Skip to main content
Slovenske ljudske pesmi V.. Pripovedni pesmi.


Edited by: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Zmaga Kumer, Urša Šivic, Marko Terseglav
Year: 2007Table of content

Predgovor

Bibliografija virov in literature, posebni znaki, kratice

DRUŽINSKE PRIPOVEDNE PESMI

(Uvodna beseda: Pesmi o družinskih usodah in konfliktih)

Družinske

237. Oče določa usodo hčere (Zormanova Micika)

238. Odklonitev poroke (Ančika in Brajdika)

239. Smrt neveste pred poroko / A

240. Smrt neveste pred poroko / B

241. Smrt neveste pred poroko / C (Mlada Breda)

242. Tašči se izjalovi umor snahe (Srečna nevesta)

243. Smrt ženina pred poroko

244. Zvijačna ugrabitev mlade matere (Lepa Vida)

245. Ugrabljena žena ne sme domov

246. Prisilno daleč omožena

247. Smrt daleč omožene

248. Z roparjem omožena (Kata, Katalena)

249. Smrt matere na porodu / A

250. Smrt matere na porodu / B

251. Porod v grobu

252. Vdovec na ženinem grobu

253. Treh hčera nagla smrt

254. Žalostna usoda treh sinov

255. Smrt rejenke

256. Mačeha in sirota / A1

256. Mačeha in sirota / A2

256. Mačeha in sirota / A3

257. Mačeha in sirota / B (Sirota Jerica)

258. Mačeha in sirota /C ( Sv. Kristina)

259. Mrtva mati zagrozi mačehi)

260. Mati iz groba tolaži siroto

261. Zapuščene sirote/ A

261. Zapuščene sirote/ B

262. Nezvesta žena možu pobegne

263. Mož kaznuje nezvesto ženo

264. Prešuštnik in ljubica kaznovana

265. Smrt prešuštnika

266. Nezvesta gospa s tremi stražarji / A

267. Nezvesta gospa s tremi stražarji / B

268. Nezvesta žena pomaga ljubimcu pobegniti

269. Žena da umoriti moževo ljubico

270. Žena umori otroka moževe ljubice

271. Žena zastrupi moževo ljubico

272. Sestra zastrupi sestro (Zarika in Sončica)

273. Brat umori sestro

274. Pastorek umori očima (Rošlin in Verjanko)

275. Pastorek umori mačeho

276. Sin na tastovo pobudo umori mater

277. Oče umori sinova

278. Brat in sestra se najdeta / A

279. Brat in sestra se najdeta / B

280. Brat in sestra ubežita iz ujetništva

281. Žena reši moža iz ujetništva

282. Žena noče z možem na pot

283. Mož se vrne na ženino svatbo

284. Kaznjenec odkloni vrnitev k družini (Galjot)

285. Sinovi zavržejo mater

286. Nevesta detomorilka

287. Obsojena detomorilka

Dodatek: Srbske in hrvaške pesmi na slovenskem ozemlju

A. Grad za nevesto

B. Smrt neveste pred poroko

C. Molčeča žena

Č. Različni usodi dveh nevest

D. Hladen mož

E. Smrt daleč omožene

F. S pijancem omožena

G. Mačeha morilka

H. Mož kaznuje nezvesto ženo

I. Mož umori odkritosrčno ženo

J. Prešuštna žena

H. Hudobna tašča

L. Deveta nevesta

M. Ljubosumna mati umori sina

N. Sestra zastrupi brata

O. Uboj zaradi incesta

P. Bratje umorijo sestro

R. Mati prepreči sinovo poroko

S. Sin ubije očima

Š. Hudobni svakinji

T. Mož-vojak se vrne na ženino svatbo

U. Mož-vojak se vrne domov

V. Kazen za hudobne sinove in snahe

Kazala

Pregled pesmi, objavljenih pri Štreklju (Š), in njih uvrstitev v naši zbirki (SLP V)

Kazalo pesmi po prvem verzu

Kazalo pesmi po krajih in pokrajinah

Kazalo zapisovalcev

Kazalo pevcev in pevk

Kazalo pesmi po metro-ritmičnih tipih in po kitični strukturi besedila

Podrobno kazalo pesemskih tipov in variant

Dialektološke analize izbranih tipov pesmi

Zemljevidi razširjenosti pesmi po slovenskem etničnem ozemlju

Notes for Non-Slovenian Readers

Summaries of Song Contents for the Book

Addenda: Serbian and Croatian Songs on Slovenian Territory
price


Keywords
collections
Slovenian folk songs
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR