Skip to main content
Slovenske ljudske pesmi V.. Pripovedni pesmi.


Uredili: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Zmaga Kumer, Urša Šivic, Marko Terseglav
Leto: 2007


Znanstvena komentirana izdaja izvirnega gradiva Slovenske ljudskem pesmi V – družinske pripovedne pesmi je unikum v slovenskem prostoru. Je peta knjiga obsežnega korpusa SLP. V tej knjigi je objavljenih kar 54 tipov pripovednih pesmi o družinskih usodah z 857 variantami (in še 62 variant srbskih in hrvaških na slovenskem ozemlju), z melodijami in znanstvenimi tekstološkimi, etnomuzikološkimi, zgodovinskimi, sociološkimi komentarji oziroma študijami. Ta monografija prinaša celoten korpus družinskih pripovednih pesmi od prvih zapisov iz 18. in 19 stoletja pa do najnovejših zvočnih posnetkov vse do leta 2001.

Vsak tip pesmi ima različno število variant, nekateri tudi nad 150 pesmi, ki so vse obdelane po znanstvenih folklorističnih, literarnovednih ter muzikoloških redakcijskih načelih, vse variante pa so vključene ne glede na estetsko, stilno ali glasbeno podobo. Monografija ima uvod, v katerem je znanstvena študija vsebinskih tipov pesmi z referencami iz tujih baladnih tradicij, v prvem delu je bibliografija virov in literature, posebni znaki in kratice, nato sledijo posamezni tipi pesmi, med katerimi je treba posebej omeniti Lepo Vido, ki je v slovenskem in evropskem prostoru posebnost in je pravzaprav t. i. arhetipska nacionalna balada. Po tipih sledijo posebna kazala: pregled pesmi v Štrekljevi zbirki, kazalo pesmi po začetnem verzu, kazalo pesmi po krajih in pokrajinah, kazalo zapisovalcev, kazalo pevcev in pevk, register metro-ritmičnih tipov in kitičnih struktur, podrobno kazalo pesemskih tipov in variant ter spremno besedilo v angleškem jeziku ter povzetki vsebin pesmi v angleškem jeziku. V celoti je prevedenih tudi osem besedil pesmi. Novost v tej knjigi je 10 zemljevidov, ki prikazujejo razširjenosti posameznih tipov pesmi po slovenskem ozemlju, ki jih je pripravil geografski strokovnjak ter so izjemno pomembni za analizo prehajanja in izginjanja ter preoblikovanja pesmi v slovenskem prostoru od prvih zapisov pa do zadnjih zvočnih posnetkov. Objavljene so tudi dialektološke analize enajstih pesmi, ki prikazujejo spreminjanje narečne strukture posameznih pesmi in odkrivajo t. i. dialektološki slovar slovenskih pokrajin. Monografija predstavlja tisti korpus slovenske ljudske pesemske dediščine, ki je posvečen slovenskim ljudskim družinskim baladam. Na podlagi tega korpusa lahko osvetlimo specifičnosti slovenskega baladnega ustvarjanja, v raziskavah globinske strukture posameznih balad pa lahko odkrivamo tako zgodovinske, pravne, sociološke, literarno-zgodovinske, umetnostno-zgodovinske, arheološke in druge elemente, ki jih odseva posamezen tip balade. Komentarji se lotevajo izvora pesmi, opredeljujejo nastanek, razvoj, preoblikovanje in razkroj posameznega tipa pesmi, se komparativno spopadajo z sorodnimi tipi pesmi v evropskem ter svetovnem prostoru, z glasbenimi značilnostmi posamezne balade, s transformacijo in literarizacijo le-te. Vsak komentar je pravzaprav poglobljena znanstvena razprava, ki upošteva vso dosegljivo referenčno znanstveno literaturo o tipu ter jo tudi navaja.

Knjiga je ena izmed temeljnih znanstvenih publikacij slovenskega prostora, je v rangu Slovarja slovenskega jezika, saj prinaša, odkriva, raziskuje in komentira t. i. pesemsko podobo Slovencev, je torej poleg tega, da je unikatna znanstvena izdaja, tudi dokument slovenskega naroda, še preden je vstopil v t. i. visoko oziroma elitistično kulturo. Poleg specifike ustvarjalnosti, ki jo kaže baladno ustvarjanje, pa knjiga prinaša še univerzalne folklorne prvine, ki nas spajajo z evropskim kulturnim prostorom.Kazalo vsebine

Predgovor

Bibliografija virov in literature, posebni znaki, kratice

DRUŽINSKE PRIPOVEDNE PESMI

(Uvodna beseda: Pesmi o družinskih usodah in konfliktih)

Družinske

237. Oče določa usodo hčere (Zormanova Micika)

238. Odklonitev poroke (Ančika in Brajdika)

239. Smrt neveste pred poroko / A

240. Smrt neveste pred poroko / B

241. Smrt neveste pred poroko / C (Mlada Breda)

242. Tašči se izjalovi umor snahe (Srečna nevesta)

243. Smrt ženina pred poroko

244. Zvijačna ugrabitev mlade matere (Lepa Vida)

245. Ugrabljena žena ne sme domov

246. Prisilno daleč omožena

247. Smrt daleč omožene

248. Z roparjem omožena (Kata, Katalena)

249. Smrt matere na porodu / A

250. Smrt matere na porodu / B

251. Porod v grobu

252. Vdovec na ženinem grobu

253. Treh hčera nagla smrt

254. Žalostna usoda treh sinov

255. Smrt rejenke

256. Mačeha in sirota / A1

256. Mačeha in sirota / A2

256. Mačeha in sirota / A3

257. Mačeha in sirota / B (Sirota Jerica)

258. Mačeha in sirota /C ( Sv. Kristina)

259. Mrtva mati zagrozi mačehi)

260. Mati iz groba tolaži siroto

261. Zapuščene sirote/ A

261. Zapuščene sirote/ B

262. Nezvesta žena možu pobegne

263. Mož kaznuje nezvesto ženo

264. Prešuštnik in ljubica kaznovana

265. Smrt prešuštnika

266. Nezvesta gospa s tremi stražarji / A

267. Nezvesta gospa s tremi stražarji / B

268. Nezvesta žena pomaga ljubimcu pobegniti

269. Žena da umoriti moževo ljubico

270. Žena umori otroka moževe ljubice

271. Žena zastrupi moževo ljubico

272. Sestra zastrupi sestro (Zarika in Sončica)

273. Brat umori sestro

274. Pastorek umori očima (Rošlin in Verjanko)

275. Pastorek umori mačeho

276. Sin na tastovo pobudo umori mater

277. Oče umori sinova

278. Brat in sestra se najdeta / A

279. Brat in sestra se najdeta / B

280. Brat in sestra ubežita iz ujetništva

281. Žena reši moža iz ujetništva

282. Žena noče z možem na pot

283. Mož se vrne na ženino svatbo

284. Kaznjenec odkloni vrnitev k družini (Galjot)

285. Sinovi zavržejo mater

286. Nevesta detomorilka

287. Obsojena detomorilka

Dodatek: Srbske in hrvaške pesmi na slovenskem ozemlju

A. Grad za nevesto

B. Smrt neveste pred poroko

C. Molčeča žena

Č. Različni usodi dveh nevest

D. Hladen mož

E. Smrt daleč omožene

F. S pijancem omožena

G. Mačeha morilka

H. Mož kaznuje nezvesto ženo

I. Mož umori odkritosrčno ženo

J. Prešuštna žena

H. Hudobna tašča

L. Deveta nevesta

M. Ljubosumna mati umori sina

N. Sestra zastrupi brata

O. Uboj zaradi incesta

P. Bratje umorijo sestro

R. Mati prepreči sinovo poroko

S. Sin ubije očima

Š. Hudobni svakinji

T. Mož-vojak se vrne na ženino svatbo

U. Mož-vojak se vrne domov

V. Kazen za hudobne sinove in snahe

Kazala

Pregled pesmi, objavljenih pri Štreklju (Š), in njih uvrstitev v naši zbirki (SLP V)

Kazalo pesmi po prvem verzu

Kazalo pesmi po krajih in pokrajinah

Kazalo zapisovalcev

Kazalo pevcev in pevk

Kazalo pesmi po metro-ritmičnih tipih in po kitični strukturi besedila

Podrobno kazalo pesemskih tipov in variant

Dialektološke analize izbranih tipov pesmi

Zemljevidi razširjenosti pesmi po slovenskem etničnem ozemlju

Notes for Non-Slovenian Readers

Summaries of Song Contents for the Book

Addenda: Serbian and Croatian Songs on Slovenian Territory


Ključne besede
slovenske ljudske pesmi
študije
zbirke
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR