Title:
Skrita moč bese. Ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Dodatek: Skenderbegov kanon
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

KNJIGI NA POT

UVOD

Nosilne teze

Oris kanona in kanonizacije življenja pri Albancih

Nekateri metodološki vidiki

1. DEL: SOCIOKULTURNE INTEGRATIVNE ENOTE ALBANSKE DRUŽBE

POSAMEZNIK, DRUŽINA, BRATSTVO, VAS, PLEME IN BAJRAK

Glava družine

Osebna lastnina žene (selem)

Vloga ženske

HIPOSTAZIRANJE PLEMENSKOSTI

Besa

POBRATENJE

Pobratenje: institucija s predvsem moralnimi ali pravnimi značilnostmi?

KANONIZACIJA ALBANSKE VSAKDANJOSTI

2. DEL: TRADICIJA IN KULTURA

Kakšen je odnos med tradicijo in kulturo?

VRAŽEVERJE IN TABUJI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Uročni pogled (syri i keq – mësyshi)

Ogenj (zjarri)

Kamen (guri)

Albanska prisega (beja shqiptare)

NAREKANJE – OBJOKOVANJE (VAJTIMI I GRAVE DHE GJAMËT E BURRAVE)

Žensko objokovanje in moško narekanje

Žensko objokovanje

Moško narekanje

KRVNO MAŠČEVANJE: PREVREDNOTENJE VREDNOT IN NORM

3. DEL: SPOLNA DIHOTOMIJA V PATRIARHALNI DRUŽBI MED RELIGIOZNO NORMO IN PRAKSO

Ali se spolna različnost dojema kot naravno ali kot družbeno dejstvo?

Posameznik + kultura = družbeni individuum

Posebno spoštljiv odnos do matere in sestre

MOŠKO/ŽENSKO PREDPOROČNO STANJE

Virgjinesha

REPRESIJA IN »ZATIRANJE« ČUSTEV TER VPRAŠANJE EROTIČNE LJUBEZNI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Gorski hajduk (cub i malit)

Igra s čepicami (loja me kapice)

RAZLIKE MED KONKUBINATOM IN INSTITUCIJO POROKE V ALBANSKEM OBIČAJNEM PRAVU

»SPODLETELA« SOCIALIZACIJA ALBANSKE ŽENSKE

Dedni greh

SKLEP

Koncept poguma

Kanon in institucionalni eskapizem v tradicionalni družbi

PRIMERJAVA MED ALBANSKIM OBIČAJNIM PRAVOM IN SRBSKIM »DUŠANOVIM ZAKONIKOM«

VIRI IN LITERATURA

SUMMARY

Dodatek: SKENDERBEGOV KANON

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljana; Center za albanske študije Albanica

ISBN

961-6500-74-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 314 pages

Price

not for sale