Skrita moč bese. Ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Dodatek: Skenderbegov kanon

Author: Martin Berishaj
Year: 2004Table of content

KNJIGI NA POT

UVOD

Nosilne teze

Oris kanona in kanonizacije življenja pri Albancih

Nekateri metodološki vidiki

1. DEL: SOCIOKULTURNE INTEGRATIVNE ENOTE ALBANSKE DRUŽBE

POSAMEZNIK, DRUŽINA, BRATSTVO, VAS, PLEME IN BAJRAK

Glava družine

Osebna lastnina žene (selem)

Vloga ženske

HIPOSTAZIRANJE PLEMENSKOSTI

Besa

POBRATENJE

Pobratenje: institucija s predvsem moralnimi ali pravnimi značilnostmi?

KANONIZACIJA ALBANSKE VSAKDANJOSTI

2. DEL: TRADICIJA IN KULTURA

Kakšen je odnos med tradicijo in kulturo?

VRAŽEVERJE IN TABUJI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Uročni pogled (syri i keq – mësyshi)

Ogenj (zjarri)

Kamen (guri)

Albanska prisega (beja shqiptare)

NAREKANJE – OBJOKOVANJE (VAJTIMI I GRAVE DHE GJAMËT E BURRAVE)

Žensko objokovanje in moško narekanje

Žensko objokovanje

Moško narekanje

KRVNO MAŠČEVANJE: PREVREDNOTENJE VREDNOT IN NORM

3. DEL: SPOLNA DIHOTOMIJA V PATRIARHALNI DRUŽBI MED RELIGIOZNO NORMO IN PRAKSO

Ali se spolna različnost dojema kot naravno ali kot družbeno dejstvo?

Posameznik + kultura = družbeni individuum

Posebno spoštljiv odnos do matere in sestre

MOŠKO/ŽENSKO PREDPOROČNO STANJE

Virgjinesha

REPRESIJA IN »ZATIRANJE« ČUSTEV TER VPRAŠANJE EROTIČNE LJUBEZNI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Gorski hajduk (cub i malit)

Igra s čepicami (loja me kapice)

RAZLIKE MED KONKUBINATOM IN INSTITUCIJO POROKE V ALBANSKEM OBIČAJNEM PRAVU

»SPODLETELA« SOCIALIZACIJA ALBANSKE ŽENSKE

Dedni greh

SKLEP

Koncept poguma

Kanon in institucionalni eskapizem v tradicionalni družbi

PRIMERJAVA MED ALBANSKIM OBIČAJNIM PRAVOM IN SRBSKIM »DUŠANOVIM ZAKONIKOM«

VIRI IN LITERATURA

SUMMARY

Dodatek: SKENDERBEGOV KANON

STVARNO IN IMENSKO KAZALO
price


Keywords
Albanian folk culture
Albanian folk customs
Albanians
customary law
social anthropology
sociology of culture
traditional society
women
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR