Skip to main content
Senses and Religion


Edited by: Gábor Barna, Jurij Fikfak
Year: 2007Table of content

Jurij Fikfak, Foreword (Predgovor)

Gábor Barna, Sense and Religion. Introductory Thoughts (Čuti in religija. Uvodne misli)

ISSUE OF SENSE IN RELIGION / VPRAŠANJE ČUTOV V RELIGIJI

Arne Bugge Amundsen, Senses or Nonsenses. Debates on Rituals in Pre-Reformation Denmark (Čuti ali ne-čuti. Razprave o ritualih v predreformacijski Danski)

Nils-Arvid Bringéus, Candles in Swedish Churches (Sveče v švedskih cerkvah)

SENSES / ČUTI

Anders Gustavsson, The Use of the Senses in Religious Revival Movements (Raba čutov v verskih prenovitvenih gibanjih)

Ulrika Wolf-Knuts, Saint Lucy, the Queen of Light. The Legend and Folklore of Saint Lucy (Sveta Lucija, kraljica luči. Legenda in folklora o sveti Luciji)

Goran Pavel Šantek, Becoming Sacred. The Use of the Body in Identity Transformation (Postajati svet. Koriščenje tijela kod transformacije identiteta)

PILGRIMAGE PLACES / ROMANSKI KRAJI

Paolo Barbaro, The Senses, the Path, and the Bus. A Sensory Ethnography of the Saigoku Pilgrimage (Čuti, pot in avtobus. Etnografija čutov pri romanju Saigoku)

Leonard N. Primiano, The Vow as Visual Feast. Honoring st. Joseph in Sicilian American Homes (Zaobljuba kot vizualni praznik. Čaščenje sv. Jožefa v domovih ameriških Sicilijancev)

Marijana Belaj, Belief in Saint. Sensory Reality in Religious Experience (As Presented in Examples from Croatia) (Verovanje v svetnike. Čutna realnost v verski izkušnji (primeri s Hrvaškega))

Peter Jan Margry, The Performance of a Cult of the Sense. A Feast at Jim Morrison`s Grave in Paris (Izvedba kulta čutov. Praznik oboževalcev na grobu Jima Morrisona v Parizu)

RITUALS AND FESTIVALS / RITUALI IN PRAZNIKI

Jonas Mardosa, The Modern Church Festival of the Assumption (Žolinë) in Lithuania. Understanding and Motives for Observation (Sodobni cerkveni praznik vnebovzetja (Žolinë) v Litvi. Dojemanje in motivi za opazovanje)

Maria Santa Montez, The Imperio in the Azores. The Five Senses in Rituals to the Holy Spirit (»Imperio« na Azorskih otokih. Pet čutov v praznovanju Svetega duha)

Elisabetta Di Giovanni, The religious feast of Sant'Agata. A modern initiation rite in Catania (Verski praznik sv. Agate. Sodobni iniciacijski obred v Cataniji)

SENSES AND NOTIONS / ČUTI IN PREDSTAVE

Anna Papamichael-Koutroubas , Worshipping, Notions, and Senses (Čaščenje, predstave in čuti)

SENSUALIZING AND THEORY / ČUTENJE IN TEORIJA

Ronald L. Grimes, Re-sensualizing Ritual Theory (Za-čutenje teorije rituala)
price


Keywords
belief
collective volume
ethnology
pilgrimage
religious holidays
religiousness
sensuality
sensual perception
SIEF
studies
worship
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR