Title:
Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI.
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1. RECEPCIJA KOT EVROPSKI POJAV

2. RECEPCIJA NA SLOVENSKEM

3. RECEPCIJA V DEDNEM PRAVU

4. RECEPCIJA DEDNEGA PRAVA NA SLOVENSKEM

5. DEDNI RED KARLA VI.

6. ANALIZA DEDNEGA REDA KARLA VI.

7. SKLEP

Povzetek

Summary

Viri

Literatura

Stvarno kazalo

REPRODUKCIJA DEDNEGA REDA KARLA VI.

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Pravna fakulteta UL

ISBN

978-961-254-023-4

Specifications

hardback • 18 × 27 cm • 256 pages • 41 p. of inserts

Price

not for sale

E-publications