Skip to main content
Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija.


Author: Nataša Gregorič Bon
Year: 2008


This monograph is about the ongoing, unstable reconstruction of spaces and places in the village of Dhërmi/Drimades of southern Albania. It is based on twelve months of anthropological field research in that village. Particular consideration is given to the process of reconfiguration and redefinition of the meanings that pertain to the village and its people. The monograph focuses on local peoples’ biographies, oral histories, rhetorical claims, and their everyday discourses, through which it is shown how the meanings of the village are reconstructed through interrelations of the locals with other people and places. The underlying theme is the continuity of movements and interrelations through which the local people of Dhërmi/Drimades recreate and reproduce the sense of locatedness of “their” village and themselves.Table of content

ZAHVALA

OPOMBE K PREČRKOVANJU IN PSEVDONIMI

PREDGOVOR

UVOD

Konstrukcija prostorov in krajev

Dhërmi/Drimades v občini Himarë/Himara

Dinamični procesi konstrukcije Dhërmija/Drimadesa in Himarë/Himare

Prostori neskladij

PRVO POGLAVJE

1. VAS IN NJENI LJUDJE

1.1. Območje

1.2. Geomorfološke značilnosti

1.3. Dhërmi/Drimades

1.4. Dvoumno ime vasi

1.5. Premakljive lokalnosti

1.5.1. Opredeljevanje »lokalnega

1.5.2. »Domačini« in »Drugi« – Razlike in podobnosti

1.6. Jeziki

1.6.1. V iskanju »prvega jezika«

1.6.2. Jezik in šolstvo

1.6.3. Govorjeni jeziki

1.6.4. Jezik kot vstopnica

1.7. Religija

1.7.1. Religija v Albaniji

1.7.2. Cerkve v Dhërmiju/Drimadesu

1.7.3. Religija in vsakdanje življenje

1.7.4. Religija in spol

1.7.5. Religija in lokalnost

1.8. Štetje prebivalstva: Spremenljive številke

1.9. Družine, linije in klani

1.9.1. Ikoyenia ali familje

1.9.2. Soi ali fis

1.9.3. Çeta ali varka

1.9.4. Poroka v vasi

1.9.5. Dedovanje

1.10. Povzetek

DRUGO POGLAVJE

2. ZGODOVINE NESKLADIJ

2.1. Delitev ljudi in krajev

2.2. Mitozgodovine

2.2.1. Ustni viri

2.2.2. Pisni viri

2.3. Različni pogledi in interesi

2.4. Med spornostjo in povezanostjo

2.4.1. Iliri ali Epirci?

2.4.2. Čezmorska trgovanja

2.4.3. Obdobje rimskega in bizantinskega imperija

2.4.4. Nacionalni junak Skenderbeg

2.4.5. »Večni boji«: upori zoper otomanski oblasti

2.4.6. Gibanja ljudi in krajev

2.4.7. Ali Paša iz Tepelene

2.4.8. Tuji popotniki

2.4.9. Rilindja – nacionalno prebujenje

2.4.10. Nastajanje albanske nacionalne države in Krfski protokol (1914)

2.4.11. Prva svetovna vojna (1914–1918)

2.4.12. »Gibanja za demokracijo« (1920–1925)

2.4.13. Ahmed Zogu (1925–1939)

2.4.14. Druga svetovna vojna (1939–1945)

2.4.15. Komunizem (1945–1990)

2.5. Povzetek
price


Keywords
Albania
Albanians
border areas
cultural identity
cultural identity
Dhërmi
ethnography
Greeks
local communities
national identity
social anthropology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR