Skip to main content
Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina.


Author: Marija Stanonik
Year: 2006Table of content

Uvod: Slovstvena folklora – zavržena umetnost?

A. VZVODI OBSTAJANJA SLOVSTVENE FOLKLORE

1. Začetki slovstvene folklore

2. Nosilci slovstvene folklore

3. Sodobna slovstvena folklora: da ali ne?

B. PROCESUALNOST SLOVSTVENE FOLKLORE

4. Folklorizacija

5. Tradicija + starost – kriterija slovstvene folklore

6. Od tipizacije k tipologiji slovstvene folklore

C. DRUGOTNE OBLIKE SLOVSTVENE FOLKLORE

7. Otroška slovstvena folklora

8. Slovstveni folklorizem

9. Avdiovizualizacija slovstvene folklore

Č. AVTORIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

10. Poustvarjanje slovstvene folklore

11. Bibliofilsko literarjenje slovstvene folklore

12. Literarizacija slovstvene folklore

Sklep: Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji dveh tisočletij

Objave

Summary

Viri in literatura

Razčlenjeno kazalo
price


Keywords
cultural heritage
ethnology
folk literature
folklore research
literary folklore
Slovenia
Slovenian folk literature
social culture
theory
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR