Osnovne značilnosti dipsobiostatike

Osnovne značilnosti dipsobiostatike. Zlorabe alkohola oziroma na podlagi zdravniškega opazovanja nastala politično-statistična predstavitev njenih posledic, ki se odražajo na prebivalstvu in življenjski dobi

Fran Viljem Lipič
Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Založba ZRC
2005Table of content

Zvonka Zupanič Slavec – Spremna beseda urednice: Lipičeva Dipsobiostatika – za zmeraj sodobna knjiga pri nas in v svetu Marjeta Kočevar – Spremna beseda prevajalke: K prevodu

SPREMNE ŠTUDIJE K DIPSOBIOSTATIKI

Zvonka Zupanič Slavec: Lipičev znanstveni prvenec v protialkoholni literaturi Zdenka Čebašek Travnik: Kaj je dr. Lipič vedel o alkoholni politiki že pred 170 leti Peter Anderson: What can we do about drink? The potential of alcohol interventions in general practice Zvonka Zupanič Slavec: Alkoholizem kot družbeni in zdravstveni problem od starih civilizacij do danes Heinz-Eberhard Gabriel: Rudolf Wlassak und der VIII. Internationale Congress gegen den Alkoholismus in Wien 1901 (Anmerkungen aus Anlass der Wiederauflage von F. W. Lippichs Dipsobiostatik) Marijan M. Klemenčič: Vinogradništvo na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja Pavel Čech: Rodovniški pregled Lipičevih prednikov in potomcev

PREVOD DIPSOBIOSTATIKE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI DIPSOBIOSTATIKE – zlorabe alkohola oziroma na podlagi zdravniškega opazovanja nastala politično-statistična predstavitev posledic zlorabe alkohola, ki se odražajo na prebivalstvu in življenjski dobi Predgovor

Prvi del: Podatki

1. Spol opazovanih alkoholikov

2. Starost opazovanih alkoholikov

3. Temperament opazovanih alkoholikov

4. Stopnja in vrsta odvisnosti od alkohola

5. Stan in potomstvo alkoholikov

6. Poklic alkoholikov

7. Bivališče alkoholikov

8. Epidemična konstitucija v posameznih letnih časih

9. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih

10. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 1. in 2. pogl.

11. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 3. pogl.

12. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 4. pogl.

13. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 5. pogl.

14. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 6. pogl.

15. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 7. pogl.

16. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi z 8. pogl.

17. Pijača kot vzrok bolezni

18. Vzroki odvisnosti od alkohola

19. Posledice odvisnosti od alkohola

20. Uspešnost zdravljenja

Drugi del: Sklepi

21. Splošna krajevna biostatika

22. Vpliv alkoholizma na rast prebivalstva

23. Vpliv alkoholizma na pričakovano življenjsko dobo alkoholikov

24. Sklepi na osnovi letne porabe alkoholnih pijač

Dodatek

PONATIS DIPSOBIOSTATIKE IZ 1834

GRUNDZÜGE ZUR DIPSOBIOSTATIK oder politisch-arithmetische auf ärtzliche Beobachtung gegruendete Darstellung der Nachtheile welche durch den Missbrauch der Geistigen Getränke in Hinsicht auf Bevölkerung und Lebensdauer sich ergeben. Laibach: Korn, 1834
price


Keywords
alcoholism
collective volume
dysiobiostatic
facsimile
Lipič, Fran Viljem
medical history
medicine
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR