Osnovne značilnosti dipsobiostatike

Osnovne značilnosti dipsobiostatike. Zlorabe alkohola oziroma na podlagi zdravniškega opazovanja nastala politično-statistična predstavitev njenih posledic, ki se odražajo na prebivalstvu in življenjski dobi

Fran Viljem Lipič
Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Založba ZRC
2005


Dr. Fran Viljem Lipič v monografiji Glavne značilnosti dipsobiostatike obravnava alkoholizem kot medicinsko-socialni problem. Delo po Biografskem leksikonu najuglednejših zdravnikov vseh časov in ljudstev (W. Haberling, Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Voelker, Berlin-Wien, 1931) velja za prvo znanstveno razpravo o alkoholizmu v svetovni literaturi, z njo pa njen avtor za pionirja med zdravniki, ki se je z znanstveno argumentacijo lotil tega problema tedanje družbe.

Lipičev pristop k alkoholizmu je vsekakor izjemen zaradi celovitosti prikaza problematike. Najprej izčrpno predstavi zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na profil alkoholikov: spol, starost, značaj, stopnja in vrsta alkoholizma, stan, meščanski vpliv in kraj bivanja. Potem pa te dejavnike v povezavi z alkoholizmom statistično predstavi kot dejanske vzroke bolezni in tudi smrti. Vse podatke sistematično navaja za dve obdobji: sto alkoholikov je opazoval od leta 1827–1829, drugih sto v letih 1829–1831. Sledi kratka predstavitev zdravljenja, zadnji del razprave pa nameni rezultatom in sklepanjem, ki izhajajo iz njegovega opazovanja, statistične analize demografskih in drugih podatkov ter primerjave z izsledki drugih zdravnikov. Tu se pokažeta njegova strokovna in splošna razgledanost, ki mu omogočata trezen pretres problematike in jasen uvid v njene vzroke, posledice in možnosti preventive. Vse to govori o izjemnem dosežku tako za medicino 19. stoletja kot tudi za današnja iskanja na področju zdravljenja alkoholikov, ki ne sme ostati v pozabi. V knjigi poleg faksimila nemškega izvirnika iz leta 1834 in prevoda v slovenščino najdemo sedem spremnih študij, ki Lipičevo delo trdno vpnejo v slovensko kulturno zgodovino, vsebinsko postavijo v prostor in čas nastanka ter ga približajo današnjemu času s prispevki sodobnih alkohologov.Kazalo vsebine

Zvonka Zupanič Slavec – Spremna beseda urednice: Lipičeva Dipsobiostatika – za zmeraj sodobna knjiga pri nas in v svetu Marjeta Kočevar – Spremna beseda prevajalke: K prevodu

SPREMNE ŠTUDIJE K DIPSOBIOSTATIKI

Zvonka Zupanič Slavec: Lipičev znanstveni prvenec v protialkoholni literaturi Zdenka Čebašek Travnik: Kaj je dr. Lipič vedel o alkoholni politiki že pred 170 leti Peter Anderson: What can we do about drink? The potential of alcohol interventions in general practice Zvonka Zupanič Slavec: Alkoholizem kot družbeni in zdravstveni problem od starih civilizacij do danes Heinz-Eberhard Gabriel: Rudolf Wlassak und der VIII. Internationale Congress gegen den Alkoholismus in Wien 1901 (Anmerkungen aus Anlass der Wiederauflage von F. W. Lippichs Dipsobiostatik) Marijan M. Klemenčič: Vinogradništvo na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja Pavel Čech: Rodovniški pregled Lipičevih prednikov in potomcev

PREVOD DIPSOBIOSTATIKE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI DIPSOBIOSTATIKE – zlorabe alkohola oziroma na podlagi zdravniškega opazovanja nastala politično-statistična predstavitev posledic zlorabe alkohola, ki se odražajo na prebivalstvu in življenjski dobi Predgovor

Prvi del: Podatki

1. Spol opazovanih alkoholikov

2. Starost opazovanih alkoholikov

3. Temperament opazovanih alkoholikov

4. Stopnja in vrsta odvisnosti od alkohola

5. Stan in potomstvo alkoholikov

6. Poklic alkoholikov

7. Bivališče alkoholikov

8. Epidemična konstitucija v posameznih letnih časih

9. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih

10. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 1. in 2. pogl.

11. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 3. pogl.

12. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 4. pogl.

13. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 5. pogl.

14. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 6. pogl.

15. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi s 7. pogl.

16. Bolezni in vrsta smrti pri alkoholikih v primerjavi z 8. pogl.

17. Pijača kot vzrok bolezni

18. Vzroki odvisnosti od alkohola

19. Posledice odvisnosti od alkohola

20. Uspešnost zdravljenja

Drugi del: Sklepi

21. Splošna krajevna biostatika

22. Vpliv alkoholizma na rast prebivalstva

23. Vpliv alkoholizma na pričakovano življenjsko dobo alkoholikov

24. Sklepi na osnovi letne porabe alkoholnih pijač

Dodatek

PONATIS DIPSOBIOSTATIKE IZ 1834

GRUNDZÜGE ZUR DIPSOBIOSTATIK oder politisch-arithmetische auf ärtzliche Beobachtung gegruendete Darstellung der Nachtheile welche durch den Missbrauch der Geistigen Getränke in Hinsicht auf Bevölkerung und Lebensdauer sich ergeben. Laibach: Korn, 1834


Ključne besede
alkoholizem
dipsobiostatika
faksimile
Lipič, Fran Viljem
medicina
zborniki
zgodovina medicine
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR