Muzikološke razprave, in memoriam Danilo Pokorn

Edited by: Tomaž Faganel, Metoda Kokole, Nataša Cigoj Krstulović
Year: 2004


Collection of articles written by the following contributors: Alenka Bagarič, Katarina Bedina, Nataša Cigoj Krstulović, Darja Frelih, Stane Granda, Ivan Klemenčič, Metoda Kokole, Zmaga Kumer, Primož Kuret, Jože Sivec, Jurij Snoj, Leon Stefanija, Edo Škulj.Table of content

Andrej Rijavec: [In memoriam]

Tomaž Faganel: Predgovor

Alenka Bagarič: Posvetila Giacoma Gorzanisa v knjigah glasbe za lutnjo (Benetke 1561, 1563, 1564)

Metoda Kokole: Zgodnja duhovna monodija v notranjeavstrijskih deželah in prispevek Isaaca Poscha

Jurij Snoj: Temperirani klavir Johanna Sebastiana Bacha in zamisel harmonske tonalnosti

Primož Kuret: Haydnova vokalno-inštrumentalna dela na programih Filharmonične družbe v Ljubljani

Jože Sivec: Začetki uprizarjanja Bellinijevih oper v Ljubljani

Ivan Klemenčič: Glasbeni prispevek slovenskemu narodnemu prebujanju. Vloga čitalnic med Trstom, Ljubljano in Mariborom (1848–1872)

Nataša Cigoj Krstulović: Prvo desetletje založbe Glasbena matica

Katarina Bedina: Osterčev skladateljski krog v zrcalu še neobjavljene korespondence

Leon Stefanija: Totalitarnost režima in glasba. Iz arhiva Društva slovenskih skladateljev v petdesetih letih 20. stoletja

Edo Škulj: Tuji napevi v cerkveni ljudski pesmarici Slavimo Gospoda

Stane Granda: Mesto in glasba

Zmaga Kumer: Pušeljc pa mora bit. Rože v slovenski ljudski pesmi

Darja Frelih: Bibliografija Danila Pokorn
price


Keywords
bibliography
collective volume
music
musicology
Pokorn, Danilo
Slovenian music
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR