Skip to main content
Muzikološke razprave, in memoriam Danilo Pokorn


Uredili: Tomaž Faganel, Metoda Kokole, Nataša Cigoj Krstulović
Leto: 2004


V spominskem zborniku je zbranih dvanajst razprav in bibliografija dr. Danila Pokorna (1924–2003), dolgoletnega sodelavca, znanstvenega svetnika in predstojnika Muzikološkega inštituta, ki je s svojim obsežnim in raznovrstnim znanstvenim in strokovnim delom zaznamoval slovensko muzikologijo pa tudi širšo slovensko glasbeno misel. Članki obravnavajo tematsko različna vprašanja iz slovenske in svetovne glasbene zgodovine, neposredno ali posredno se dotikajo ustvarjalne in poustvarjalne ravni slovenskega glasbenega dela. Razvrščeni so po kronološkem vrstnem redu, se pravi od študije, ki je povezana z glasbo 16. stoletja, do razprave, ki obravnava polpreteklo, povojno slovensko glasbeno zgodovino.Kazalo vsebine

Andrej Rijavec: [In memoriam]

Tomaž Faganel: Predgovor

Alenka Bagarič: Posvetila Giacoma Gorzanisa v knjigah glasbe za lutnjo (Benetke 1561, 1563, 1564)

Metoda Kokole: Zgodnja duhovna monodija v notranjeavstrijskih deželah in prispevek Isaaca Poscha

Jurij Snoj: Temperirani klavir Johanna Sebastiana Bacha in zamisel harmonske tonalnosti

Primož Kuret: Haydnova vokalno-inštrumentalna dela na programih Filharmonične družbe v Ljubljani

Jože Sivec: Začetki uprizarjanja Bellinijevih oper v Ljubljani

Ivan Klemenčič: Glasbeni prispevek slovenskemu narodnemu prebujanju. Vloga čitalnic med Trstom, Ljubljano in Mariborom (1848–1872)

Nataša Cigoj Krstulović: Prvo desetletje založbe Glasbena matica

Katarina Bedina: Osterčev skladateljski krog v zrcalu še neobjavljene korespondence

Leon Stefanija: Totalitarnost režima in glasba. Iz arhiva Društva slovenskih skladateljev v petdesetih letih 20. stoletja

Edo Škulj: Tuji napevi v cerkveni ljudski pesmarici Slavimo Gospoda

Stane Granda: Mesto in glasba

Zmaga Kumer: Pušeljc pa mora bit. Rože v slovenski ljudski pesmi

Darja Frelih: Bibliografija Danila Pokorn


Ključne besede
bibliografije
glasba
muzikologija
Pokorn, Danilo
slovenska glasba
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR