Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Zbornik referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad (SIEF baladna komisija), Gozd Martuljek, Slovenija, 13. – 19. julij 1997
Ballads Between Tradition and Modern Times. Proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commission), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13 – 19, 1997


Edited by: Marjetka Golež
Year: 1998price


Keywords
folk ballads
folk literature
proceedings
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR