Skip to main content
Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Zbornik referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad (SIEF baladna komisija), Gozd Martuljek, Slovenija, 13. – 19. julij 1997.
Ballads Between Tradition and Modern Times. Proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commission), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13 – 19, 1997.


Uredila: Marjetka Golež
Leto: 1998


V zborniku je petindvajset razprav raziskovalcev iz vsega sveta od Anglije, Bolgarije, Danske, Finske, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Mehike, Romunije, Rusije, Škotske, Walesa do ZDA in seveda Slovenije. Razprave so pregled mednarodnega raziskovanja ljudskih balad in predstavljajo, kako se tokovi preteklega in odsevi zgodovinskih časov, arhetipske zgodbe prepletajo z vdorom naših kulturnih in družbenih razmer tudi v nastajanje, odmiranje in ponovno oživljanje balad, tako da njihovo raziskovanje prinaša neizogibne spremembe.

V baladnih vsebinah se raziskovalci poglabljajo v svetove etičnih norm baladnega sveta, ki odsevajo moralne kodekse ljudi, ali raziskujejo, kako se posamezni etnosi razlikujejo v nacionalnih baladnih korpusih. Glavne teme so klasifikacija balad, spreminjanje balad, odnos med baladami in drugimi žanri, balade kot posebna zvrst ljudskih pesmi, vprašanja nacionalnih baladnih izročil, razvoj gradiva regionalnih zbirk itd. Knjiga je namenjena predvsem mednarodni strokovni javnosti s področja raziskovanja balad, etnomuzikologije, folkloristike, etnologije, literarne zgodovine in literarne teorije, zato so vse objavljene razprave v angleškem jeziku s slovenskimi povzetki, razen ene izjeme, prispevka Zmage Kumer, ki predstavlja preteklo delo mednarodne skupine za raziskovanje balad v zadnjih tridesetih letih, in je zato objavljena tudi v slovenskem jeziku, vzporedno z angleškim besedilom. V spremni besedi so predstavljeni vsi prispevki, uvod v teme in vzporedno z analizami posameznih prispevkov še primerjalni pregled slovenskih vzporednic v baladnem izročilu in raziskovanju balad.

Ključne besede
ljudske balade
ljudsko slovstvo
posvetovanja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR