Title:
Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti. Dodatek: Govorništvo na Slovenskem
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je nedvomno eno najbolj kakovostnih in uporabnih del o zgodovini retorike, kar jih je izšlo v zadnjih desetletjih. Odlikuje se po kronološkem razponu, po širokem pojmovanju retorične zvrsti in po umeščanju klasične retorike v širši, globalni kontekst tega pojava.

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije

ISBN

961-6358-45-6

Specifications

paperback • 15,5 × 23,5 cm • 372 pages

Price

not for sale