Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti. Dodatek: Govorništvo na Slovenskem

Avtor: George A. Kennedy
Leto: 2001


Knjiga je nedvomno eno najbolj kakovostnih in uporabnih del o zgodovini retorike, kar jih je izšlo v zadnjih desetletjih. Odlikuje se po kronološkem razponu, po širokem pojmovanju retorične zvrsti in po umeščanju klasične retorike v širši, globalni kontekst tega pojava.

Zgodovinski pregled zahodne retorike se začne pri stopnji, kot jo odražajo homerski epi, nato pa pregledno obravnava razvoj in notranjo sistematiko klasične antične retorike. Njene elemente avtor poveže z elementi judovskega in krščanskega ustnega in književnega delovanja ter v nadaljevanju pokaže, kako so se prvine, ki jih najdemo v antični in krščanski tradiciji, ohranjale, razvijale in spreminjale vse do danes. Ob prikazu pozne antike in srednjega veka vzporedno obravnava razvoj, ki je ločeno potekal v obeh polovicah nekdanjega rimskega imperija, za obdobja od renesanse do dvajsetega stoletja pa se posveti zgodovini tega predmeta pri različnih evropskih narodih in v Ameriki.

Slovenski prevod bo v veliko pomoč vsem, ki se pri nas ukvarjajo z retoriko na kateri koli stopnji njenega zgodovinskega razvoja, in vsem, ki želijo svoje poznavanje sodobne retorike razširiti in izpopolniti z zgodovinsko perspektivo.

Ključne besede
filozofija
književnost
krščanstvo
pridigarstvo
retorika
Slovenija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR