Title:
Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj. Prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1 UVOD

Izzivi, o katerih govori knjiga

Ključni pojmi in sporočila iz literature trajnostnemu razvoju, podeželju in gozdu

Namen knjige

Metode dela

2 ZGLEDI ZA PREPOZNAVANJE TRAJNOSTNEGA RAVNANJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Ideja trajnosti in trajnostnega razvoja

Podeželje kot primer skrbi za zemljo, gozd in medsebojne odnose krajanov

Gozd kot del naše podeželske identitete

Slovensko gozdarstvo – stroka z udejanjenim načelom trajnosti

3 TRAJNOST IN ŠTUDIJSKI KROŽEK

Odnos krožkarjev do sokrajanov in razvoja kraja

Odnos krožkarjev do gozda

Učenje kot posebna oblika komunikacije o gozdu in o trajnosti

Odnos krožkarjev do ideje trajnosti

4 KAKO IDEJO TRAJNOSTI UDEJANITI?

Trajnostno ravnanje posameznika

(Trajnostni) razvoj (podeželja) vključuje domačine in gozd(arstvo)

5 SKLEP

6 VIRI

PRILOGE

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-167-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 108 pages

Price

not for sale

E-publications