Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj. Prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji

Author: Nevenka Bogataj
Year: 2009Table of content

1 UVOD

Izzivi, o katerih govori knjiga

Ključni pojmi in sporočila iz literature trajnostnemu razvoju, podeželju in gozdu

Namen knjige

Metode dela

2 ZGLEDI ZA PREPOZNAVANJE TRAJNOSTNEGA RAVNANJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Ideja trajnosti in trajnostnega razvoja

Podeželje kot primer skrbi za zemljo, gozd in medsebojne odnose krajanov

Gozd kot del naše podeželske identitete

Slovensko gozdarstvo – stroka z udejanjenim načelom trajnosti

3 TRAJNOST IN ŠTUDIJSKI KROŽEK

Odnos krožkarjev do sokrajanov in razvoja kraja

Odnos krožkarjev do gozda

Učenje kot posebna oblika komunikacije o gozdu in o trajnosti

Odnos krožkarjev do ideje trajnosti

4 KAKO IDEJO TRAJNOSTI UDEJANITI?

Trajnostno ravnanje posameznika

(Trajnostni) razvoj (podeželja) vključuje domačine in gozd(arstvo)

5 SKLEP

6 VIRI

PRILOGE
price


Keywords
adult education
forests
non-formal education
rural areas
Slovenia
social capital
study circles
sustainable development
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR