Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj. Prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji

Avtorica: Nevenka Bogataj
Leto: 2009


Kot tradicionalno agrarni narod smo Slovenci že stoletja zavezani trajnostnemu razvoju. Ideja trajnosti izvira iz spoznanja preživetvene nujnosti: kaj moremo in kaj smemo, ne da bi porušili ravnotežje v naravi in družbeni skupnosti – in med obema.

Avtorica želi prikazati bralcu težnje posameznikov k vseživljenjskemu učenju, odgovornosti do soljudi, narave in razvoja. Preučevala je majhne skupine, namenjene neformalnemu osebnemu in hkrati skupnostnemu učenju: študijske krožke.

V knjigi razčlenjuje spoznanje, da lahko pričakujemo trajnostni razvoj podeželja le ob večji sinergiji med tremi ravnmi nosilcev razvoja: državo in strokovnjaki, lastniki gozdov in njihovimi uporabniki ter vmesno sfero lokalnih skupnosti, civilnih združenj in javnih ustanov, ki želijo uveljaviti pozitiven odnos do gozda.

Delo je namenjeno šolnikom (posebej na področju vseživljenjskega učenja), v enaki meri pa tudi gozdarjem, ki iščejo razumevanje trajnostnega gospodarjenja z gozdom, ki bi preseglo tradicionalne oblike agrarne družbe, in nenazadnje vsem, ki jih zanimajo vprašanja našega odnosa do narave in posebej do gozda.Kazalo vsebine

1 UVOD

Izzivi, o katerih govori knjiga

Ključni pojmi in sporočila iz literature trajnostnemu razvoju, podeželju in gozdu

Namen knjige

Metode dela

2 ZGLEDI ZA PREPOZNAVANJE TRAJNOSTNEGA RAVNANJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Ideja trajnosti in trajnostnega razvoja

Podeželje kot primer skrbi za zemljo, gozd in medsebojne odnose krajanov

Gozd kot del naše podeželske identitete

Slovensko gozdarstvo – stroka z udejanjenim načelom trajnosti

3 TRAJNOST IN ŠTUDIJSKI KROŽEK

Odnos krožkarjev do sokrajanov in razvoja kraja

Odnos krožkarjev do gozda

Učenje kot posebna oblika komunikacije o gozdu in o trajnosti

Odnos krožkarjev do ideje trajnosti

4 KAKO IDEJO TRAJNOSTI UDEJANITI?

Trajnostno ravnanje posameznika

(Trajnostni) razvoj (podeželja) vključuje domačine in gozd(arstvo)

5 SKLEP

6 VIRI

PRILOGE


Ključne besede
gozdovi
izobraževanje odraslih
neformalno izobraževanje
podeželje
Slovenija
socialni kapital
študijski krožki
trajnostni razvoj
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR