Skip to main content
Glasba in manjšine. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25. – 30. junij 2000.
Music and Minorities. Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25-30, 2000.


Edited by: Maša Komavec, Svanibor Pettan, Adelaida Reyes
Year: 2001price


Keywords
collective volume
ethnomusicology
folk music
international proceedings
minorities
music
national minorities
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR