Skip to main content
Glasba in manjšine. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25. – 30. junij 2000.
Music and Minorities. Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25-30, 2000.


Uredili: Maša Komavec, Svanibor Pettan, Adelaida Reyes
Leto: 2001


V zborniku je predstavljenih 27 referatov s prvega mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM), ki je potekalo v Ljubljani od 25. do 30. junija 2000. Prispevki so razdeljeni po tematskih sklopih: najprej sta predstavljena raziskovanje manjšin in študijska skupina Glasba in manjšine, sledijo teme, ki obravnavajo različne slovenske manjšine zunaj Slovenije in manjšine v slovenskem prostoru, zgodovinske teme, ki obravnavajo manjšine v preteklosti, ter raziskave o Romih in drugi prispevki, ki obravnavajo različne etnične in narodnostne manjšine. Konferenca je potekala v angleškem jeziku, zato so tudi referati v angleščini, povzetki pa prevedeni v slovenščino. Zbornik vsebuje tudi imensko in krajevno kazalo ter CD-ploščo z 32 zvočnimi primeri.

Ključne besede
etnomuzikologija
glasba
ljudska glasba
manjšine
mednarodna posvetovanja
narodne manjšine
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR