Antični roman. Uvod

Author: Niklas Holzberg
Year: 2004Table of content

Predgovor k slovenski izdaji

1. ZVRST

Primer stereotipne sheme dogajanja: Ksenofontove Efeške zgodbe

Ohranjena besedila

Antične oznake zvrsti

Značilni zvrstni elementi idealizirajočega in komično-realističnega romana

Druge oblike romaneskne prozne pripovedi v antiki (fringe novels)

Opredelitev zvrsti

2. NASTANEK ZVRSTI

Izpeljevanje »romana« iz drugih zvrsti

Roman in zgodovinopisje

Roman o Ninu

Roman o Sezonhozisu

Idealizirajoči roman – profani mit o odrešenju?

Antični bralec romanov

Idealizirajoči roman in druga sofistika

3. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: STAREJŠA BESEDILA

Hariton, Kaliroa

Romani o Partenopi, Hioni in Kaligoni

Ksenofont Efeški, Efeške zgodbe

Lolijan, Feničanske zgodbe

Antonij Diogen, Čuda onstran Tule

4. KOMIČNO-REALISTIČNI ROMAN

Fragmenti dveh komično-realističnih romanov v grščini

Petronij, Satirikon

»Romana o oslu«

Grške Metamorfoze

Apulej, Metamorfoze

5. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: MLAJŠA BESEDILA

Roman o Herpilidi

Jamblih, Babilonske zgodbe

Ahilej Tatij, Levkipa in Klejtofont

Longos, Dafnis in Hloa

Heliodor, Etiopske zgodbe

Stvarno in imensko kazalo

Bibliografija

Dodatek: Slovenska bibliografij
price


Keywords
anceint Greek and Latin novels
ancient literature
Greek novel
literary studies
Roman novel
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR