Title:
Antični roman. Uvod
Author:
Other authors:
translated by Marija Neža Pirc, Neža Vilhelm
Edited by Nada Grošelj
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor k slovenski izdaji

1. ZVRST

Primer stereotipne sheme dogajanja: Ksenofontove Efeške zgodbe

Ohranjena besedila

Antične oznake zvrsti

Značilni zvrstni elementi idealizirajočega in komično-realističnega romana

Druge oblike romaneskne prozne pripovedi v antiki (fringe novels)

Opredelitev zvrsti

2. NASTANEK ZVRSTI

Izpeljevanje »romana« iz drugih zvrsti

Roman in zgodovinopisje

Roman o Ninu

Roman o Sezonhozisu

Idealizirajoči roman – profani mit o odrešenju?

Antični bralec romanov

Idealizirajoči roman in druga sofistika

3. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: STAREJŠA BESEDILA

Hariton, Kaliroa

Romani o Partenopi, Hioni in Kaligoni

Ksenofont Efeški, Efeške zgodbe

Lolijan, Feničanske zgodbe

Antonij Diogen, Čuda onstran Tule

4. KOMIČNO-REALISTIČNI ROMAN

Fragmenti dveh komično-realističnih romanov v grščini

Petronij, Satirikon

»Romana o oslu«

Grške Metamorfoze

Apulej, Metamorfoze

5. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: MLAJŠA BESEDILA

Roman o Herpilidi

Jamblih, Babilonske zgodbe

Ahilej Tatij, Levkipa in Klejtofont

Longos, Dafnis in Hloa

Heliodor, Etiopske zgodbe

Stvarno in imensko kazalo

Bibliografija

Dodatek: Slovenska bibliografij

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije

ISBN

961-6500-73-2

Specifications

paperback • 16 × 24 cm • 172 pages

Price

not for sale