Antični roman. Uvod

Avtor: Niklas Holzberg
Leto: 2004


Niklas Holzberg sodi med najuglednejše nemške strokovnjake za antično književnost. Njegov Antični roman se je v strokovni in širši javnosti uveljavil kot nepogrešljivo delo, ki bralce različnih strok na jasen in pregleden način seznanja z zgodovino zvrsti, avtorji, deli in njihovo poznejšo recepcijo, obenem pa predstavlja zgodovino raziskav o antičnem romanu in upošteva vse pomembnejše interpretativne smeri zadnjih dveh desetletij. Zahtevnejši ljubitelji romana in antične literature pa bodo v tej knjigi odkrivali tudi globlje razloge za bližino, ki jo postmoderna doba čuti do antične romaneskne proze.

V gladko berljivo besedilo so dodane bibliografske reference, ki bralca napotujejo k tematsko urejeni bibliografiji na koncu knjige.

Holzbergov Antični roman je v izvirniku doživel dve izdaji (11986, 22001). Preveden je v angleščino, nizozemščino, poljščino in zdaj tudi v slovenščino.Kazalo vsebine

Predgovor k slovenski izdaji

1. ZVRST

Primer stereotipne sheme dogajanja: Ksenofontove Efeške zgodbe

Ohranjena besedila

Antične oznake zvrsti

Značilni zvrstni elementi idealizirajočega in komično-realističnega romana

Druge oblike romaneskne prozne pripovedi v antiki (fringe novels)

Opredelitev zvrsti

2. NASTANEK ZVRSTI

Izpeljevanje »romana« iz drugih zvrsti

Roman in zgodovinopisje

Roman o Ninu

Roman o Sezonhozisu

Idealizirajoči roman – profani mit o odrešenju?

Antični bralec romanov

Idealizirajoči roman in druga sofistika

3. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: STAREJŠA BESEDILA

Hariton, Kaliroa

Romani o Partenopi, Hioni in Kaligoni

Ksenofont Efeški, Efeške zgodbe

Lolijan, Feničanske zgodbe

Antonij Diogen, Čuda onstran Tule

4. KOMIČNO-REALISTIČNI ROMAN

Fragmenti dveh komično-realističnih romanov v grščini

Petronij, Satirikon

»Romana o oslu«

Grške Metamorfoze

Apulej, Metamorfoze

5. IDEALIZIRAJOČI ROMAN: MLAJŠA BESEDILA

Roman o Herpilidi

Jamblih, Babilonske zgodbe

Ahilej Tatij, Levkipa in Klejtofont

Longos, Dafnis in Hloa

Heliodor, Etiopske zgodbe

Stvarno in imensko kazalo

Bibliografija

Dodatek: Slovenska bibliografij


Ključne besede
antična književnost
antični roman
grški roman
literarne študije
rimski roman
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR