Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil. Slovenski in latinski prevod [druga, popravljena in dopolnjena izdaja]

Edited by: Aleš Krbavčič, Simona Vučko Mole
Year: 1999price


Keywords
classification
medications
nomenclature
pharmaceutical preparations
pharmacy
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR