Title:
Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil. Slovenski in latinski prevod [druga, popravljena in dopolnjena izdaja]
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Sodobna ATC-klasifikacija je nastala v prizadevanju za poenotenje spremljanja porabe zdravil. Omogočila naj bi primerjanje uporabe zdravil, pregled nad predpisovalnimi značilnostmi in primerjavo porabljenih sredstev. Nordijski svet za zdravila je ATC-klasifikacijo v povezavi z določenimi dnevnimi dozami (DDD) prvič uporabil za statistiko porabe zdravil od 1975 do 1977 leta. Čeprav tudi ATC/DDD metodologija ne more zadovoljiti vseh današnjih zahtev statističnega obravnavanja različnih pojavov pri zdravljenju z zdravili, je vendar najboljša rešitev, ki je sedaj na voljo. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča uporabo ATC-sistema po vsem svetu. Trojezična objava tekstov naj bi olajšala uporabo in razpravo o možnih izboljšavah uporabljenih terminov.

Publishing House

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-90562-5-6

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 455 pages

Price

not for sale