Title:
Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil. Slovenski in latinski prevod [druga, popravljena in dopolnjena izdaja]
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-90562-5-6

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 455 pages

Price

not for sale