Naslov:
Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil. Slovenski in latinski prevod [druga, popravljena in dopolnjena izdaja]
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Sodobna ATC-klasifikacija je nastala v prizadevanju za poenotenje spremljanja porabe zdravil. Omogočila naj bi primerjanje uporabe zdravil, pregled nad predpisovalnimi značilnostmi in primerjavo porabljenih sredstev. Nordijski svet za zdravila je ATC-klasifikacijo v povezavi z določenimi dnevnimi dozami (DDD) prvič uporabil za statistiko porabe zdravil od 1975 do 1977 leta. Čeprav tudi ATC/DDD metodologija ne more zadovoljiti vseh današnjih zahtev statističnega obravnavanja različnih pojavov pri zdravljenju z zdravili, je vendar najboljša rešitev, ki je sedaj na voljo. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča uporabo ATC-sistema po vsem svetu. Trojezična objava tekstov naj bi olajšala uporabo in razpravo o možnih izboljšavah uporabljenih terminov.

Založnik

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-90562-5-6

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 455 strani