Skip to main content
300 let Academia philharmonicorum Labacensium (1701–2001). Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani.
300 Years Academia philharmonicorum Labacensium (1701–2001). Proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001.


Edited by: Ivan Klemenčič
Year: 2004


Proceedings of the international conference held in Ljubljanain 2001, and organized by the Institute of Musicology. Included are the articles of the following contributors: Matjaž Barbo, Nataša Cigoj Krstulović, Tomaž Faganel, Klaus Fischer, Ivan Florjanc, Rudolf Flotzinger, Kajetan Gantar, Ivan Klemenčič, Metoda Kokole, Aleš Nagode, Danilo Pokorn, Jurij Snoj, Radovan Škrjanc, Edo Škulj, Michael Talbot, Stanislav Tuksar, Tomislav Volek.Table of content

Urednik / Editor: Predgovor / Preface

Kajetan Gantar: Pozdravni nagovor / Welcome Address

Ivan Klemenčič, Ljubljana: Academia Philharmonicorum Labacensium (1701–2001) v luči glasbenega poustvarjanja na Slovenskem / Academia Philharmonicorum Labacensium (1701–2001) in the Light of Musical Performance in Slovenia

Metoda Kokole, Ljubljana: Academia Philharmonicorum Labacensium v evropskem okviru / Academia Philharmonicorum Labacensium in the European Context

Kajetan Gantar, Ljubljana: Od Academie Operosorum do Academie Philharmonicorum / Von Academia Operosorum zu Academia Philharmonicorum

Edo Škulj, Ljubljana: Glasbeniki v Dolničarjevi Bibliotheci Labacensis publica / Musicians in Dolničar's Bibliotheca Labacensis publica

Ivan Florjanc, Rim / Ljubljana: Akademija in Harmonija. Ob semantiki imena Academia Phil-Harmonicorum Labacensium / Academy and Harmony. On the semantics of the name of the Academia Phil-Harmonicorum Labacensium

Jurij Snoj, Ljubljana: Zgodovinski viri o glasbenem življenju na Slovenskem do konca srednjega veka / Music Life in the Slovenian Lands till the End of the Middle Ages through the Historical Sources

Tomaž Faganel, Ljubljana: Glasbeni repertoar na Slovenskem v 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja / Musical Repertoire of the 18th and the First half of the 19th Centuries in the Slovenian Lands

Radovan Škrjanc, Ljubljana: Filharmonična družba v Ljubljani od nastanka do sredine 19. stoletja / The Philharmonic Society in Ljubljana from the Foundation to the Mid-19th Century

Klaus Fischer, Cremona: Die Accademia Filarmonica in Verona im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts / Accademia Filarmonica v Veroni v prvi tretjini 17. stoletja

Michael Talbot, Liverpool: Vivaldi's "Academic" Cantatas for Mantua / Vivaldijeve "akademske" kantate za Mantovo

Tomislav Volek, Praga: Einige Betrachtungen über die europäischen Musikinstitutionen / Nekaj razmišljanj o evropskih glasbenih ustanovah

Stanislav Tuksar, Zagreb: Music, Academies and Learned Societies in the Croatian Lands from the 16th to the 18th Centuries / Glasba, akademije in učena društva v hrvaških deželah od 16. do 18. stoletja

Rudolf Flotzinger, Gradec: Der Deutsche Konzertverein in Graz (1910/11-1914/22). Ein Erneuerungsversuch der Musikvereins-Idee? / Deutscher Konzertverein v Gradcu (1910/11–1914/22). Poskus obnovitve zamisli o glasbenem društvu?

Nataša Cigoj Krstulović, Ljubljana: Slovenska filharmonija (1908–1913) v kontekstu nacionalnih, kulturnih in glasbenih prizadevanj Glasbene matice / Slovenian Philharmonic (1908–1913) within the Context of National, Cultural and Musical Endeavours of the Glasbena Matica

Aleš Nagode, Ljubljana: Slovenska filharmonija v prvem desetletju po 2. svetovni vojni / Slovenian Philharmonic in the First Decade after the Second World War

† Danilo Pokorn, Ljubljana: Orkester RTV Slovenija / The RTV Slovenia Orchestra

Matjaž Barbo, Ljubljana: Socrealistična glasba na radijskih posnetkih in programih orkestrov v prvem desetletju po vojni na Slovenskem / Socialist Realist Music on Radio Recordings and on Orchestras' Programmes in the First Post-War Decade in Sloveni
price


Keywords
Academia philharmonicorum (Ljubljana)
documents
historical surveys
history
music organizations
Philharmonic Society (Ljubljana)
Slovenia
Slovenian Philharmonic
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR