Skip to main content
300 let Academia philharmonicorum Labacensium (1701–2001). Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani.
300 Years Academia philharmonicorum Labacensium (1701–2001). Proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001.


Uredil: Ivan Klemenčič
Leto: 2004


Zbornik prinaša referate z istoimenskega mednarodnega simpozija, ki je potekal 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani. Namen zborovanja je bil slovesno obuditi spomin na to pomembno akademsko filharmonično ustanovo in opozoriti na njeno vpetost v glasbeno poustvarjanje tako na Slovenskem kot v evropskem kontekstu. Sedemnajst referentov iz šestih držav je poudarilo pomen kontinuitete tristoletnega razvoja orkestrskega oziroma simfoničnega poustvarjanja na Slovenskem, čeprav z nekaj prekinitvami, in s tem oblikovanja tradicije.Kazalo vsebine

Urednik / Editor: Predgovor / Preface

Kajetan Gantar: Pozdravni nagovor / Welcome Address

Ivan Klemenčič, Ljubljana: Academia Philharmonicorum Labacensium (1701–2001) v luči glasbenega poustvarjanja na Slovenskem / Academia Philharmonicorum Labacensium (1701–2001) in the Light of Musical Performance in Slovenia

Metoda Kokole, Ljubljana: Academia Philharmonicorum Labacensium v evropskem okviru / Academia Philharmonicorum Labacensium in the European Context

Kajetan Gantar, Ljubljana: Od Academie Operosorum do Academie Philharmonicorum / Von Academia Operosorum zu Academia Philharmonicorum

Edo Škulj, Ljubljana: Glasbeniki v Dolničarjevi Bibliotheci Labacensis publica / Musicians in Dolničar's Bibliotheca Labacensis publica

Ivan Florjanc, Rim / Ljubljana: Akademija in Harmonija. Ob semantiki imena Academia Phil-Harmonicorum Labacensium / Academy and Harmony. On the semantics of the name of the Academia Phil-Harmonicorum Labacensium

Jurij Snoj, Ljubljana: Zgodovinski viri o glasbenem življenju na Slovenskem do konca srednjega veka / Music Life in the Slovenian Lands till the End of the Middle Ages through the Historical Sources

Tomaž Faganel, Ljubljana: Glasbeni repertoar na Slovenskem v 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja / Musical Repertoire of the 18th and the First half of the 19th Centuries in the Slovenian Lands

Radovan Škrjanc, Ljubljana: Filharmonična družba v Ljubljani od nastanka do sredine 19. stoletja / The Philharmonic Society in Ljubljana from the Foundation to the Mid-19th Century

Klaus Fischer, Cremona: Die Accademia Filarmonica in Verona im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts / Accademia Filarmonica v Veroni v prvi tretjini 17. stoletja

Michael Talbot, Liverpool: Vivaldi's "Academic" Cantatas for Mantua / Vivaldijeve "akademske" kantate za Mantovo

Tomislav Volek, Praga: Einige Betrachtungen über die europäischen Musikinstitutionen / Nekaj razmišljanj o evropskih glasbenih ustanovah

Stanislav Tuksar, Zagreb: Music, Academies and Learned Societies in the Croatian Lands from the 16th to the 18th Centuries / Glasba, akademije in učena društva v hrvaških deželah od 16. do 18. stoletja

Rudolf Flotzinger, Gradec: Der Deutsche Konzertverein in Graz (1910/11-1914/22). Ein Erneuerungsversuch der Musikvereins-Idee? / Deutscher Konzertverein v Gradcu (1910/11–1914/22). Poskus obnovitve zamisli o glasbenem društvu?

Nataša Cigoj Krstulović, Ljubljana: Slovenska filharmonija (1908–1913) v kontekstu nacionalnih, kulturnih in glasbenih prizadevanj Glasbene matice / Slovenian Philharmonic (1908–1913) within the Context of National, Cultural and Musical Endeavours of the Glasbena Matica

Aleš Nagode, Ljubljana: Slovenska filharmonija v prvem desetletju po 2. svetovni vojni / Slovenian Philharmonic in the First Decade after the Second World War

† Danilo Pokorn, Ljubljana: Orkester RTV Slovenija / The RTV Slovenia Orchestra

Matjaž Barbo, Ljubljana: Socrealistična glasba na radijskih posnetkih in programih orkestrov v prvem desetletju po vojni na Slovenskem / Socialist Realist Music on Radio Recordings and on Orchestras' Programmes in the First Post-War Decade in Sloveni


Ključne besede
Academia philharmonicorum (Ljubljana)
dokumenti
Filharmonična družba (Ljubljana)
glasbene organizacije
Slovenija
Slovenska filharmonija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR