Zgodovina morale 2. Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo

Avtor: Dušan Kos
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2016


V drugem delu monografije (prvi del je izšel leta 2015), ki sodi v razvijajočo se zgodovinsko poddisciplino zgodovina mentalitet in vsakdanjega življenja, je predstavljena ljubezenska in spolna morala v kontekstu nedovoljenih, grešnih, kriminaliziranih in drugih deviantnih oblik. Arhivski in materialni viri so avtorjevo pozornost usmerili v obdobje med 8. in 18. stoletjem, a z največjim poudarkom na renesančno in baročno dobo (16.–18. stoletje). Avtor uporablja zanimiv pristop in metodo: potem ko natančno predstavi sodno-upravne prakse in zapise iz obravnavanja morale, predstavi večje število primerov iz ločitvene in kazenske prakse (tudi mikro študije), ki jih pojasni tudi s primerjavami iz evropskega okolja. Tako iz različnih perspektiv osvetli razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov (zakonolom, konkubinat, nasilje in materialno zanemarjanje v zakonu, istospolne prakse, incest, bigamija, posilstvo, prostitucija itd.). Obe knjigi o morali dajeta vpogled v dolgo genezo sodobnega dojemanja ljubezenskih zaznav in praks ter deviacij v staroslovenski in tudi evropski družbi v predmoderni dobi.Še ...

DUŠAN KOS: ZGODOVINA MORALE; Večer - v soboto 18.3.2017
Miha Naglič: ZGODOVINA MORALE 2; Gorenjski glas 3.2.2017
Dušan Kos: ZGODOVINA MORALE 2; Torekobpetih.si 6.12.2016
Aleksander Čobec: IZŠLA KNJIGA ZGODOVINA MORALE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 2.11.2016Cena (redna)
49.00€

Cena (klubska)
41.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
kulturna zgodovina
ljubezen
ločitev
morala
nasilje
odnosi med spoloma
poročne strategije
poroka
Slovenija
spolnost
vrednote
zakonska zveza
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR