Skip to main content
Zgodovina morale 2. Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo.


Avtor: Dušan Kos
Leto: 2016


V drugem delu monografije (prvi del je izšel leta 2015), ki sodi v razvijajočo se zgodovinsko poddisciplino zgodovina mentalitet in vsakdanjega življenja, je predstavljena ljubezenska in spolna morala v kontekstu nedovoljenih, grešnih, kriminaliziranih in drugih deviantnih oblik. Arhivski in materialni viri so avtorjevo pozornost usmerili v obdobje med 8. in 18. stoletjem, a z največjim poudarkom na renesančno in baročno dobo (16.–18. stoletje). Avtor uporablja zanimiv pristop in metodo: potem ko natančno predstavi sodno-upravne prakse in zapise iz obravnavanja morale, predstavi večje število primerov iz ločitvene in kazenske prakse (tudi mikro študije), ki jih pojasni tudi s primerjavami iz evropskega okolja. Tako iz različnih perspektiv osvetli razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov (zakonolom, konkubinat, nasilje in materialno zanemarjanje v zakonu, istospolne prakse, incest, bigamija, posilstvo, prostitucija itd.). Obe knjigi o morali dajeta vpogled v dolgo genezo sodobnega dojemanja ljubezenskih zaznav in praks ter deviacij v staroslovenski in tudi evropski družbi v predmoderni dobi.Še ...

DUŠAN KOS: ZGODOVINA MORALE; Večer - v soboto 18.3.2017
Miha Naglič: ZGODOVINA MORALE 2; Gorenjski glas 3.2.2017
Dušan Kos: ZGODOVINA MORALE 2; Torekobpetih.si 6.12.2016
Aleksander Čobec: IZŠLA KNJIGA ZGODOVINA MORALE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 2.11.2016Redna cena
49,00 €

Spletna cena
44,10 €


Ključne besede
kulturna zgodovina
ljubezen
ločitev
morala
nasilje
odnosi med spoloma
poročne strategije
poroka
Slovenija
spolnost
vrednote
zakonska zveza
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR