Skip to main content
Zgodovina historične misli. Tretja izdaja.


Uredili: Nada Grošelj, Marjeta Šašel Kos, Oto Luthar, Gregor Pobežin
Leto: 2019


Tretja, tokrat spletna slovenska izdaja združuje stara in nova besedila prve (2006) in druge (2016) izdaje in je odgovor na specifične potrebe sodobne skupnosti bralcev, posebej učiteljev in študentov zgodovine in zgodovini sorodnih ved. Knjiga zajema več kakor dve in pol tisočletji dolg historiat nastajanja in razvoja zgodovinopisja; novi (ponekod tudi že stari) prevodi izbranih poglavij temeljnih del zahodne historične misli, spremna poglavja in biografske skice sestavljajo oris razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki (vključno z nekaterimi temeljnimi besedili nezgodovinarjev), obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.Še ...Ključne besede
antika
zgodovina
zgodovinarji
zgodovinopisje
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR