Naslov:
Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Dialogi / Osnutki
Avtor:
Drugi avtorji:
uredil in opombe napisal Dušan Voglar
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Z drugo knjigo Zbranega dela Primoža Kozaka, s knjigo Dramski spisi I, se začenja objavljanje njegovih dramskih spisov. Presoja njihovih snovnih in oblikovnih značilnosti ter narave odzivov na njihove uprizoritve pokaže, da sestavljajo samosvojo revolucijsko-porevolucijsko tetralogijo, ki umešča Kozaka med najpomembnejše slovenske dramatike druge polovice 20. stoletja in vrh tega – zaradi svojih izrazitih filozofskih in etiških poudarkov – na posebno mesto med njimi. Takšnemu spoznanju je prilagojena tudi sestava spremnega gradiva, ki je zbrano v opombah in omogoča vpoglede ne samo v kritiško recepcijo, temveč tudi v dramatikova tematska in miselna izhodišča za snovanje dram, v genezo dramskih besedil, gledališke zasnove njihovega uprizarjanja in raznovrstnost literarnovedskih interpretacij.

Druga knjiga Zbranega dela prinaša enodejanko Dialogi, ki predstavlja stalinističen sodni proces, s katerim oblast uniči tako svoje nasprotnike kakor tudi nekatere sopotnike. V opombah sta najprej pojasnjeni ureditvi dramskih spisov nasploh in njihove prve knjige, v nadaljevanju pa sledijo poglavja s prikazom ustvarjalnih izhodišč, pregledom strokovnega umeščanja Kozakovega opusa v slovensko dramatiko in idr. pojasnili. ob prvi Kozakovi drami Dialogi.

Kazalo vsebine

DRAMSKI SPISI I

DIALOGI

Osnutki

ILIRSKA TRAGEDIJA

FILOZOF

PAVEL

MAGDALENA IN JAKOB

Dodatek

DIALOGI, 1. tipkopis

Priredba

DIALOGI, 1965

OPOMBE K DRUGI KNJIGI

UVODNA POJASNILA

Ureditev dramskih spisov

Ureditev 2. knjige

DRAME PRIMOŽA KOZAKA

Mesto dramatike v Kozakovem opusu

Izhodišča za osnovanje dram

Uvrščanje v slovensko dramatiko

SODOBNA TRILOGIJA

DIALOGI

Natis v Zbranem delu

Nastanek in zasnova

Obdelovanje besedila

Dialogi v Dialogih

Objavi

Gledališki uprizoritvi

Radijska uprizoritev

Znanstvene razlage drame

OSNUTKI

Ilirska tragedija

Filozof

Pavel

Magdalena in Jakob

DODATEK

Dialogi, 1. tipkopis 1956

PRIREDBA

Dialogi, 1965

VIRI

LITERATURA

Še ...

Andraž Gombač: Bo modernizmu in teologiji sledil socialni realizem; Primorske novice (26.1.2012)

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-287-0

Specifikacija

trda vezava • 14 × 20,5 cm • 548 strani

Cena

39,00 EUR (redna)
33,00 EUR (klubska)