Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Dialogi / Osnutki

Avtor: Primož Kozak
Leto: 2011


Z drugo knjigo Zbranega dela Primoža Kozaka, s knjigo Dramski spisi I, se začenja objavljanje njegovih dramskih spisov. Presoja njihovih snovnih in oblikovnih značilnosti ter narave odzivov na njihove uprizoritve pokaže, da sestavljajo samosvojo revolucijsko-porevolucijsko tetralogijo, ki umešča Kozaka med najpomembnejše slovenske dramatike druge polovice 20. stoletja in vrh tega – zaradi svojih izrazitih filozofskih in etiških poudarkov – na posebno mesto med njimi. Takšnemu spoznanju je prilagojena tudi sestava spremnega gradiva, ki je zbrano v opombah in omogoča vpoglede ne samo v kritiško recepcijo, temveč tudi v dramatikova tematska in miselna izhodišča za snovanje dram, v genezo dramskih besedil, gledališke zasnove njihovega uprizarjanja in raznovrstnost literarnovedskih interpretacij.

Druga knjiga Zbranega dela prinaša enodejanko Dialogi, ki predstavlja stalinističen sodni proces, s katerim oblast uniči tako svoje nasprotnike kakor tudi nekatere sopotnike. V opombah sta najprej pojasnjeni ureditvi dramskih spisov nasploh in njihove prve knjige, v nadaljevanju pa sledijo poglavja s prikazom ustvarjalnih izhodišč, pregledom strokovnega umeščanja Kozakovega opusa v slovensko dramatiko in idr. pojasnili. ob prvi Kozakovi drami Dialogi.Kazalo vsebine

DRAMSKI SPISI I

DIALOGI

Osnutki

ILIRSKA TRAGEDIJA

FILOZOF

PAVEL

MAGDALENA IN JAKOB

Dodatek

DIALOGI, 1. tipkopis

Priredba

DIALOGI, 1965

OPOMBE K DRUGI KNJIGI

UVODNA POJASNILA

Ureditev dramskih spisov

Ureditev 2. knjige

DRAME PRIMOŽA KOZAKA

Mesto dramatike v Kozakovem opusu

Izhodišča za osnovanje dram

Uvrščanje v slovensko dramatiko

SODOBNA TRILOGIJA

DIALOGI

Natis v Zbranem delu

Nastanek in zasnova

Obdelovanje besedila

Dialogi v Dialogih

Objavi

Gledališki uprizoritvi

Radijska uprizoritev

Znanstvene razlage drame

OSNUTKI

Ilirska tragedija

Filozof

Pavel

Magdalena in Jakob

DODATEK

Dialogi, 1. tipkopis 1956

PRIREDBA

Dialogi, 1965

VIRI

LITERATURAŠe ...

Andraž Gombač: Bo modernizmu in teologiji sledil socialni realizem; Primorske novice (26.1.2012)Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
Kozak, Primož
literarni komentarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR