Skip to main content
Zbrano delo, 2. knjiga. Dramski spisi I: Dialogi / Osnutki.


Author: Primož Kozak
Year: 2011


The second book of Collected Works by Primož Kozak (1929–1981) begins with the publication of his dramatic writings. Kozak is regarded as one of the most important Slovenian dramatists of the post-war era. This volume contains the one-act Dialogi ('Dialogues'), which presents the Stalinist legal process with which the totalitarian communist authorities destroyed their opponents as well as certain of their own exponents. The commentary by editor Dušan Voglar presents the editorial principles of Kozak’s dramatic writings, and in the continuation outlines Kozak’s creative points of departure as well as providing an overview of how literary scholarship has located Kozak’s opus in the context of Slovenian drama.Table of content

DRAMSKI SPISI I

DIALOGI

Osnutki

ILIRSKA TRAGEDIJA

FILOZOF

PAVEL

MAGDALENA IN JAKOB

Dodatek

DIALOGI, 1. tipkopis

Priredba

DIALOGI, 1965

OPOMBE K DRUGI KNJIGI

UVODNA POJASNILA

Ureditev dramskih spisov

Ureditev 2. knjige

DRAME PRIMOŽA KOZAKA

Mesto dramatike v Kozakovem opusu

Izhodišča za osnovanje dram

Uvrščanje v slovensko dramatiko

SODOBNA TRILOGIJA

DIALOGI

Natis v Zbranem delu

Nastanek in zasnova

Obdelovanje besedila

Dialogi v Dialogih

Objavi

Gledališki uprizoritvi

Radijska uprizoritev

Znanstvene razlage drame

OSNUTKI

Ilirska tragedija

Filozof

Pavel

Magdalena in Jakob

DODATEK

Dialogi, 1. tipkopis 1956

PRIREDBA

Dialogi, 1965

VIRI

LITERATURAMore ...

Andraž Gombač: Bo modernizmu in teologiji sledil socialni realizem; Primorske novice (26.1.2012)Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
Kozak, Primož
literary commentaries
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR