Zamejska Hrvaška

Uredil: Drago Kladnik
Leto: 2008


Vodnik je nekakšen križanec med predstavitvami ekskurzij po Sloveniji in ekskurzij po tujini. V njem so podrobno predstavljene ne le geografske, ampak tudi poglavitne zgodovinske in etnološke značilnosti v tako imenovani zamejski Hrvaški, to je na območjih v neposrednem zaledju državne meje z našo jugovzhodno sosedo. Ker je kopenska meja s Hrvaško najdaljša slovenska kopenska meja s katerokoli sosednjo državo, ni presenetljivo, da so predstavljene ne le pokrajinsko, ampak tudi razvojno zelo raznolike pokrajine, od ravninskega in gričevnatega Medžimurja na severovzhodu prek hribovitih Žumberške gore, Gorskega kotarja in Čičarije vse do sredozemskega južnega dela polotoka Istre na jugozahodu. Vmes sta podrobno obravnavani tudi zagrebška in reška aglomeracija. Vseh deset prispevkov je razvrščenih v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. Predstavljene poti se za več kot 50 km od slovenske meje oddaljijo le na jugu Istre.Kazalo vsebine

Predgovor (Drago Kladnik)

Medžimurje (Milan Ilić, Hrvoje Šlezak)

Hrvaško Zagorje (Marijan Biruš)

Zagrebška aglomeracija (Vedran Prelogović, Ksenija Bašić)

Žumberška gora (Aleksandar Lukić)

Severni del Karlovške županije (Neven Bočić)

Porečje Čabranke (Brigita Gregorčič)

Reška aglomeracija (Daniel Bogešić)

Čičarija (Daniel Bogešić)

Notranja hrvaška Istra (Daniel Bogešić)

Zahodna hrvaška Istra (Daniel Bogešić)
Cena
razprodano


Ključne besede
domoznanstvo
ekskurzije
Hrvaška
obmejna območja
obmejne regije
regionalna geografija
turistični vodniki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR