Description

Vodnik je nekakšen križanec med predstavitvami ekskurzij po Sloveniji in ekskurzij po tujini. V njem so podrobno predstavljene ne le geografske, ampak tudi poglavitne zgodovinske in etnološke značilnosti v tako imenovani zamejski Hrvaški, to je na območjih v neposrednem zaledju državne meje z našo jugovzhodno sosedo. Ker je kopenska meja s Hrvaško najdaljša slovenska kopenska meja s katerokoli sosednjo državo, ni presenetljivo, da so predstavljene ne le pokrajinsko, ampak tudi razvojno zelo raznolike pokrajine, od ravninskega in gričevnatega Medžimurja na severovzhodu prek hribovitih Žumberške gore, Gorskega kotarja in Čičarije vse do sredozemskega južnega dela polotoka Istre na jugozahodu. Vmes sta podrobno obravnavani tudi zagrebška in reška aglomeracija. Vseh deset prispevkov je razvrščenih v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. Predstavljene poti se za več kot 50 km od slovenske meje oddaljijo le na jugu Istre.

Table of content

Predgovor (Drago Kladnik)

Medžimurje (Milan Ilić, Hrvoje Šlezak)

Hrvaško Zagorje (Marijan Biruš)

Zagrebška aglomeracija (Vedran Prelogović, Ksenija Bašić)

Žumberška gora (Aleksandar Lukić)

Severni del Karlovške županije (Neven Bočić)

Porečje Čabranke (Brigita Gregorčič)

Reška aglomeracija (Daniel Bogešić)

Čičarija (Daniel Bogešić)

Notranja hrvaška Istra (Daniel Bogešić)

Zahodna hrvaška Istra (Daniel Bogešić)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-066-1

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 188 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,50 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2019)
ISBN 978-961-05-0187-9