Skip to main content
What to Do with Folklore?. New Perspectives on Folklore Research.


Uredila: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2017


Monografija prinaša 12 razprav folkloristov in etnologov iz Evrope ter poskuša prikazati nove perspektive v raziskovanju folklore v 21. stoletju. V današnjem času, času, ko se brišejo meje med nizko in visoko, popularno in elitno kulturo, ko folklora kot »vesti o narodu« in folklora kot »izročilo« prehaja v globalne kulturne tokove, kjer dobiva nove konotacije in funkcije, je potreben ponovni premislek o vrednosti ali relevantnosti folklore v kulturi in družbi. Publikacija poskuša razkriti, kaj sploh folklora je danes, kakšni so novi pristopi v raziskavi folklornih pojavov in nove metodologije ter nove percepcije folklornega, ali gre za izrazito kontekstualnost, vračanje k besedilom, ali pa je folklora kot pojem postala polivalentna in morda izpraznjena publicistična oznaka, ki v sodobnih kulturnih in družbenih procesih pomeni nekaj reliktnega, povezanega zgolj s preteklostjo in nekimi drugimi časi.Redna cena
23,50 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
etnologija
folkloristika
ljudska glasba
ljudski plesi
ljudsko slovstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR