Skip to main content
Vpliv lezik na razvoj kraških jam. Primer Velike doline, Škocjanske jame.


Avtor: Martin Knez
Leto: 1996


Raziskovalcev, ki iščejo prve vodne poti v krasu ob lezikah (lezika = ploskev, presledek med plastmi kamnine, nastale kot usedlina; SSKJ II, str. 598), je bilo doslej precej manj kot onih, ki poudarjajo, da je nastanek jamskih kanalov vezan na tektonske strukture. Namen raziskave, ki je predstavljena v knjigi, je bil razširiti znanstveno pozornost na področje, kjer je bilo pričakovati odgovore o prvih začetkih oblikovanja jamskih rovov in kasneje kraških jam. Avtor ugotavlja, da bo treba pri raziskovanju nastanka kraških jam bolj upoštevati vlogo lezik, saj le-ta ni samo bolj ali manj pasiven presledek med dvema skladoma kamnine. Kljub sorazmerno velikim dimenzijam kraških jam se začetni procesi namreč odvijajo na mikroskopski ravni.

Ključne besede
kraške jame
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR