Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

Uredil: David Bole
Leto: 2020


Po gospodarskih kazalnikih ima Velenje uspešno, izvozno usmerjeno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. A kot vsa industrijska mesta v Evropi, je Velenje zelo ranljivo. Ta knjiga želi osvetliti vidike preobrazbe Velenja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter pripraviti pregled razvojnih dejavnikov Velenja. Poudarek je na družbenih, kulturnih, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in drugih vidikih mestnega razvoja ter kritičnem ovrednotenju bodočih razvojnih virov. Drugi poudarek je na izvirnosti in posebnosti določenih aktivnosti in pojavov, ki pripomorejo k večji ustvarjalnosti in prožnosti Velenja. Uvodnim razmišljanjem sledi predstavitev 16 raznolikih prispevkov v knjigi, ki kritično vrednotijo sedanje in prihodnje razvojne vire Velenja in njegove okolice. Prispevke so napisali tako domačini kot raziskovalci, ki so delali na projektu BRIGHT FUTURE, ki je odkrival mala industrijska mesta po Evropi. Iz vseh prispevkov razberemo dve glavni sporočili: pomen uporabe lastnih (endogenih) razvojnih virov in participativnega načina odločanja v prihodnje.Kazalo vsebine

David Bole
Preobrazbe Velenja: uvodne misli in predstavitev koncepta knjige »Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi«

Primož Gašperič
Zgodovina Velenja

Maja Topole
Vpliv geografskih razmer na poselitev in promet v Mestni občini Velenje

Drago Perko, Mauro Hrvatin
Pokrajinska raznolikost Mestne občine Velenje

David Bole, Janez Nared
Velenje v mednarodnem in slovenskem kontekstu

Maruša Goluža, mag. Katarina Ostruh
Velenje – idealno mesto z izzivi na področju prometa

Rok Poles
Z radirko skozi mesto: kaj je še ostalo od mesta moderne?

Primož Pipan
Moč in ranljivost velenjskega gospodarstva

Jani Kozina
Vrednote industrijskega mesta v post-socialističnem kontekstu

Peter Kumer
Znaki in simboli socializma in industrije v Velenju

Jernej Tiran
Družbene inovacije v mestu – rešitve za negotovo prihodnost?

Peter Rezman
Ekološko protestno gibanje Velenjske kotline

Jani Kozina, Nela Halilović
Urbano vrtičkarstvo kot tradicija in družbena inovacija v Velenju

Emil Šterbenk, Mojca Ževart, Franci Lenart
Šaleška jezera kot realna razvojna možnost na področju rekreacije in turizma ob upoštevanju okoljskih omejitev

Aleš Smrekar, Katarina Polajnar Horvat, Jana Apih, Filip Smrekar Apih
Dediščina socialističnega »mesta v parku« kot turistična priložnost

Matija Zorn, Jernej Tiran, Mateja Breg Valjavec
Pokrajinska preobrazba Velenjske kotline zaradi pridobivanja lignita

Peter Repolusk
Demografska analiza Mestne občine Velenje: »mlado mesto« VelenjeŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
geografija
industrijsko mesto
prostorsko načrtovanje
razvoj mest
socialna geografija
urbana geografija
Velenje
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR