Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

Edited by: David Bole
Year: 2020


According to the economic indicators, Velenje has a successful, export-oriented economy with high added value per employee. But like all industrial cities in Europe, Velenje is very vulnerable. This book seeks to shed light on the aspects of Velenje's transformation in the past, present and future. The purpose of the book is to provide an overview of Velenje's developmental factors. Emphasis is placed on social, cultural, spatial, environmental, economic and other aspects of the city, as well as a critical evaluation of future development resources and their actions. The second emphasis is on the originality and specificity of certain activities and phenomena that contribute to greater creativity and resilience of Velenje. We present 16 diverse contributions to the book that critically evaluate the current and future developmental resources of Velenje and its surroundings. Articles in the book ('Velenje, an industrial city in transformation') are written by locals and experts working on the BRIGHT FUTURE project dealing with small industrial towns across Europe. Two main messages emerge from all the contributions: the importance of using our own (endogenous) development resources and a participatory way of making decisions in the future.Table of content

David Bole
Preobrazbe Velenja: uvodne misli in predstavitev koncepta knjige »Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi«

Primož Gašperič
Zgodovina Velenja

Maja Topole
Vpliv geografskih razmer na poselitev in promet v Mestni občini Velenje

Drago Perko, Mauro Hrvatin
Pokrajinska raznolikost Mestne občine Velenje

David Bole, Janez Nared
Velenje v mednarodnem in slovenskem kontekstu

Maruša Goluža, mag. Katarina Ostruh
Velenje – idealno mesto z izzivi na področju prometa

Rok Poles
Z radirko skozi mesto: kaj je še ostalo od mesta moderne?

Primož Pipan
Moč in ranljivost velenjskega gospodarstva

Jani Kozina
Vrednote industrijskega mesta v post-socialističnem kontekstu

Peter Kumer
Znaki in simboli socializma in industrije v Velenju

Jernej Tiran
Družbene inovacije v mestu – rešitve za negotovo prihodnost?

Peter Rezman
Ekološko protestno gibanje Velenjske kotline

Jani Kozina, Nela Halilović
Urbano vrtičkarstvo kot tradicija in družbena inovacija v Velenju

Emil Šterbenk, Mojca Ževart, Franci Lenart
Šaleška jezera kot realna razvojna možnost na področju rekreacije in turizma ob upoštevanju okoljskih omejitev

Aleš Smrekar, Katarina Polajnar Horvat, Jana Apih, Filip Smrekar Apih
Dediščina socialističnega »mesta v parku« kot turistična priložnost

Matija Zorn, Jernej Tiran, Mateja Breg Valjavec
Pokrajinska preobrazba Velenjske kotline zaradi pridobivanja lignita

Peter Repolusk
Demografska analiza Mestne občine Velenje: »mlado mesto« VelenjeMore ...Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
collective volume
geography
industrial city
social geography
spatial planning
urban development
urban geography
Velenje
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR