Naslov:
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)
Obdobje:
od 2002
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenija je ekološko, floristično, favnistično in vegetacijsko izredno pestra dežela. Njeni biotopi so v veliki meri ohranili svoj prvobitni značaj, zato ni naključje, da je bila med prvimi evropskimi državami, ki je začela z načrtno inventarizacijo svojih naravnih danosti, med drugim tudi s kartiranjem gozdne vegetacije, saj več kot polovico naše države pokrivajo relativno dobro ohranjeni gozdovi. Za objektivno ugotavljanje večplastnega pomena gozda, tako z gospodarskega kot naravovarstvenega vidika, je nujno potrebna takšna inventarizacija, ki nam bo dala osnovne podatke o njegovi razširjenosti, gospodarskem pomenu (pridobivanje lesne mase), retenzijski sposobnosti za vodo, varovalnem pomenu in podobno.

Zbirko vegetacijskih kart sestavljajo rokopisne in digitalizirane vegetacijske karte v merilih od 1:5000 do merila 1:400.000, dodana sta jim CD-ROM in komentar.

 

Naslovi
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Murska Sobota
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Murska Sobota
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Uredili: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2008
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Uredil: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2006
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Novo mesto
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Novo mesto
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Uredili: Valerija Babij, Andraž Čarni, Boško Čušin, Boštjanj Hren, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2003
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)
Merilo 1:400.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia (with comentary)
Scale 1:400.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Uredili: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2002

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

mehka vezava + zemljevid • 17 × 24 cm