Ugrabljena ljubezen. Priročnik za pouk državljanske vzgoje
Oteta ljubav. Priručnik za nastavu građanskog vaspitanja
Abducted Love. Workbook for the teaching about civic education


Uredila: Tanja Petrović
Leto: 2011


Prispevki v knjigi tematizirajo ljubezen do domovine pri posameznikih in skupinah, ki ne ustrezajo prevladujočem pojmovanju domoljuba, zaradi česar se jim simbolno odvzame pravica do ljubezni do domovine. Avtorji obravnavajo ljubezen do domovin/e pri izseljencih, priseljencih, pripadnikih etničnih in spolnih manjšin, otrocih iz mešanih zakonov, anarhistih ter družbenih kritikih in aktivistih. Tako avtorji prispevkov kot njihovi akterji se zavzemajo za razumevanje in prakticiranje kritičnega domoljubja, za držo, ki jo najbolje povzemajo besede »misli s svojo glavo«.Kazalo vsebine

Oto Luthar: Misliti domoljubje = misliti s svojo glavo / Misliti rodoljublje = misliti svojom glavom / Thinking patriotism = using one’s own mind

Duška Knežević Hočevar: So lahko tudi Slovenci neslovenskega porekla slovenski domoljubi? / Mogu li Slovenci neslovenskog porijekla biti slovenske patriote? / Can Slovenes of non-Slovenian origin also be Slovenian patriots

Tanja Petrović: Kdo je Goran Vojnović? / Ko je Goran Vojnović? / Who is Goran Vojnović?

Kristina Toplak: Domoljubje in Slovenci po svetu / Patriotizam i Slovenci iseljenici / Patriotism and Slovenes abroad

Fedja Burić: Mešana kri. Kratka zgodovina mešanih zakonov v Bosni in Hercegovini / Postati miješan – Kratka istorija miješanog braka u Bosni i Hercegovini / Becoming Mixed – A brief history of mixed marriage in Bosnia-Herzegovina

Ana Hofman: Ali je domoljubno kritzirati družbo, v kateri živiš? Izkušnja nekega (anti)domoljuba / Da li je patriotizam kritikovati društvo u kome živiš? Iskustvo jednog (anti)patriote / Is criticising the society in which one lives a patriotic act? An account of an (anti)patriot

Gordan Bosanac, Zvonimir Dobrović: Gejevski aktivizem kot domoljubno dejanje / Gay aktivizam kao domoljuban čin / Gay activism as an act of patriotism

Ana Hofman: »Domoljubje ni ljubezen do države, domoljubje je ljubezen do izbire«. Domoljubje z vidika anarhistov / »Patriotizam nije ljubav prema državi, patriotizam je ljubav prema mogućnosti izbora«. Patriotizam iz perspektive anarhista / “Patriotism is not the love of the state but of choice:" Patriotism according to anarchists
Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
državljanska vzgoja
patriotizem
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR