Ugrabljena ljubezen. Priročnik za pouk državljanske vzgoje
Oteta ljubav. Priručnik za nastavu građanskog vaspitanja
Abducted Love. Workbook for the teaching about civic education


Edited by: Tanja Petrović
Year: 2011


The contributions thematise love to a homeland in groups and individuals who fail to conform to the dominant understanding of patriotism; this often renders them inapt patriots and they are, hence, symbolically deprived of loving their homeland. The authors thematise love for homeland(s) in im/migrants, members of ethnic and sexual minorities, mixed marriage children, anarchists and social critics and activists. The authors and the people depicted stand for understanding and practicing the so-called critical patriotism, a practice best subsumed in the phrase: “use your mind”.Table of content

Oto Luthar: Misliti domoljubje = misliti s svojo glavo / Misliti rodoljublje = misliti svojom glavom / Thinking patriotism = using one’s own mind

Duška Knežević Hočevar: So lahko tudi Slovenci neslovenskega porekla slovenski domoljubi? / Mogu li Slovenci neslovenskog porijekla biti slovenske patriote? / Can Slovenes of non-Slovenian origin also be Slovenian patriots

Tanja Petrović: Kdo je Goran Vojnović? / Ko je Goran Vojnović? / Who is Goran Vojnović?

Kristina Toplak: Domoljubje in Slovenci po svetu / Patriotizam i Slovenci iseljenici / Patriotism and Slovenes abroad

Fedja Burić: Mešana kri. Kratka zgodovina mešanih zakonov v Bosni in Hercegovini / Postati miješan – Kratka istorija miješanog braka u Bosni i Hercegovini / Becoming Mixed – A brief history of mixed marriage in Bosnia-Herzegovina

Ana Hofman: Ali je domoljubno kritzirati družbo, v kateri živiš? Izkušnja nekega (anti)domoljuba / Da li je patriotizam kritikovati društvo u kome živiš? Iskustvo jednog (anti)patriote / Is criticising the society in which one lives a patriotic act? An account of an (anti)patriot

Gordan Bosanac, Zvonimir Dobrović: Gejevski aktivizem kot domoljubno dejanje / Gay aktivizam kao domoljuban čin / Gay activism as an act of patriotism

Ana Hofman: »Domoljubje ni ljubezen do države, domoljubje je ljubezen do izbire«. Domoljubje z vidika anarhistov / »Patriotizam nije ljubav prema državi, patriotizam je ljubav prema mogućnosti izbora«. Patriotizam iz perspektive anarhista / “Patriotism is not the love of the state but of choice:" Patriotism according to anarchists
price
no longer available


Keywords
civic education
collective volume
patriotism
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR