Tracer hydrology 97. Proceedings of the 7th International Symposium on Water Tracing, Portorož, Slovenia, 26–31 May 1997

Uredil: Andrej Kranjc
Leto: 1997


Knjiga je zbornik prispevkov, ki je bil izdan kot gradivo za 7. mednarodni simpozij o sledenju voda, ki je bil v Sloveniji leta 1997. Zbornik vsebuje 63 prispevkov o kraških vodah z vsega sveta. Vsebina je razdeljena na več sklopov: raziskovalne metode, površinske vode, nezasičena cona, vodonosnik, prenos onesnaževalcev in varovanje ter lastnosti vodonosnika z modeliranjem. Prispevki ne obravnavajo toliko teorije ampak predvsem stvarne primere, ki jih ilustrirajo številne skice, grafikoni tabele in tudi nekaj črnobelih fotografij. Med avtorji je vrsta najbolj znanih oziroma upoštevanih strokovnjakov za kraško hidrologijo z vsega sveta.

Ključne besede
metode sledenja
posvetovanja
prenos snovi
sledenje voda
sledila
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR