Skip to main content
Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni.


Avtorica: Monika Kropej Telban
Leto: 2015


Knjiga je prva iz obsežnega opusa sistemizacije slovenskih ljudskih pravljic po vzoru zadnje dopolnjene izdaje Mednarodnega tipnega indeksa pravljic (H.-J. Uther, The Types of International Folktales 2004). Zaobjema slovenske živalske pravljice in basni, ki so uvrščene med prvih 299 številk mednarodnega klasifikacijskega sistema. Prinaša doslej težko dostopno in arhaično mednarodno primerljivo gradivo, ki je tukaj prvič objavljeno v celoviti in sistematični obliki. S prenosom sodobnih znanstvenih dosežkov na slovensko raziskovalno področje, spremnimi študijami in komentarji ter aplikacijo mednarodnega klasifikacijskega sistema pri razvrščanju gradiva delo olajšuje nadaljnji razvoj vede, hkrati pa vključuje slovensko pripovedno izročilo v širši mednarodni kontekst. Posameznim tipom pravljic so dodani primeri pravljic, kar približuje knjigo tudi širši javnosti.Kazalo vsebine

Predgovor [Foreword]
K zbiranju in urejanju ljudskih pravljic [On Collecting and Classifying Folktales]
Začetki sistemiziranja slovenskih pravljic [Beginnings of the Systematization of Slovenian Folktales]
Kratek pregled knjižnih zbirk slovenskega ljudskega pripovedništva [Brief Overview of Library Collections of Slovenian Folk Narratives]
Uvod k živalskim pravljicam in basnim [Introduction to Animal Tales and Fables]
Pojasnila bralcu [Notes for the Reader]
Lisica Zvitorepka / The Clever Fox
Druge divje živali / Other Wild Animals
Divje živali in domače živali / Wild Animals and Domestic Animals
Divje živali in ljudje / Wild Animals and Humans
Domače živali / Domestic Animals
Druge živali in predmeti / Other Animals and Objects
Literatura [Literature]
Kratice [Abbreviations]
Kazalo tipov pravljic / Index of Folktale Types
Type Index of Slovenian Folktales. Animal Tales and Fables


Še ...

Ana Duša: Ko pravljice postanejo znanost. Večer, 25. maja 2015 (str. 11). http://www.vecer.com/clanek/201505256118173

Milan Vogel: PRAVLJICE IN BASNI NISO PRETEKLOST; Delo 06.01.2016Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
basni
folkloristika
povedke
Slovenija
slovenske ljudske pravljice
slovenske živalske pravljice
slovstvena folklora
tipologija
ustno slovstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR