Skip to main content
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia


Avtor: Kozma Ahačič
Leto: 2014


The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia je prvo tovrstno delo, napisano v angleščini in zato dostopno mednarodni javnosti. Najprej z vidika zgodovinske sociolingvistike predstavi pregled nekaterih glavnih tem s področja rabe jezika na Slovenskem v 16. stoletju. Največji del monografije obsega analiza prve slovenske slovnice Adama Bohoriča (1584), ki delo umesti v tedanji evropski slovničarski prostor. Opozarja na štirijezični slovnični dodatek k slovarju Hieronima Megiserja (1592), na slovničarsko dejavnost nemškega šolnika Nikodema Frischlina v Sloveniji, proučuje pa tudi jezikovna vprašanja, s katerimi so se v različnih delih ukvarjali slovenski protestantski pisci.Redna cena
67,20 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
16. st.
knjižni jezik
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR