Naslov:
Švedsko-slovenski slovar
Svensk-slovensk ordbok
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovar obsega nekaj več kot 23.000 gesel, ki so večinoma izbrana glede na frekventnost; v slovar so uvrščene tudi nekatere manj frekventne besede, ki bi utegnile zanimati uporabnike slovarja. Eno glavnih načel pri sestavljanju slovarja oziroma posameznih slovarskih sestavkov je bilo uvrstiti čim več fraz in primerov rabe geselske besede v konkretnih zvezah in tako osvetliti živost obeh v slovarju sopostavljenih jezikov.

Od marca 2014 je elektronska različica slovarja prosto dostopna prek portala Termania.

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelja

Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

ISBN

961-6500-24-4

Specifikacija

trda vezava, ščitni ovitek • 17,5 × 24,5 cm • 302 strani

Cena

razprodano

E-objave

Podatkovna zbirka Termania (2014)
ISBN 978-961-254-684-7 (ZRC SAZU),
ISBN 978-961-6474-27-6 (Amebis)