Skip to main content
Speleogeneza Divaškega krasa


Avtor: Andrej Mihevc
Leto: 2001


Avtor sintetično obravnava razvoj jam in površja Divaškega krasa med Škocjanskimi jamami in Kačno jamo. Ta kras je z okrog 18 km znanih jamskih rovov dostopnih do globine 280 metrov eno najbolj zanimivih kraških področij v Sloveniji in tudi v svetu. Opisane so najstarejše jame, ki leže zaradi denudacije plitvo pod površjem ali pa jih je površje že prerezalo. Te brezstrope jame s sedimenti, ki jih tam najdemo, omogočajo rekonstrukcijo najstarejših faz oblikovanja krasa. Sledi poglavje, v katerem je prikazan jamski sistem Škocjanskih jam in Kačne jame. Pri teh dveh jamah je s pomočjo analize geološke strukture in morfološke primerjave rovov ter analize recentnih sedimentov obdelana geneza jam s poudarkom na nastanku velikih dvoran, kanjonov in udornic. Opisana je hidrologija podzemne Reke ob različnih vodostajih ter njeno raztekanje na več ločenih tokov. V posebnem poglavju najdemo rezultate datacij kapnikov oziroma sige, kar omogoča datiranje nekaterih faz v razvoju jam, predvsem pa dobro odraža klimatske spremembe v preteklosti.

Ključne besede
datiranje
Divaški kras
Kras
kras (geologija)
kraške jame
siga
speleogeneza
speleologija
speleomorfologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR