Skip to main content
Slovenski pravopis [prvi natis]


Uredil: Jože Toporišič
Leto: 2001


Slovenski pravopis 2001 predstavlja izrazno stran slovenščine, tj. pisno in glasovno-naglasno problematiko, ter oblikoslovje in stilistiko z normativnega vidika. V knjigi so skupaj objavljena pravopisna pravila (6., ponovno pregledana izdaja) in pravopisni slovar. Slovarski del obsega nad 130.000 iztočnic in podiztočnic na več kot 1500 straneh. Prinaša občno- in lastnoimensko besedje: slednje zajema imena slovenskih občin, pošt, župnij, 500 najpogostejših slovenskih priimkov, imena domačih in tujih znanih osebnosti in imena drugih pomembnejših zemljepisnih danosti. Namenjen je vsem uporabnikom slovenskega knjižnega jezika, pa naj besede tvorijo, tj. pišejo ali govorijo, ali pa jih sprejemajo, tj. berejo ali poslušajo. Pri tem pravila podajajo teorijo pisanega in govorjenega jezika, slovar pa s teh stališč prikazuje vsako dovolj pogosto rabljeno besedo.Cena
razprodano


Ključne besede
pravopis
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR