Naslov:
Slovenski pravopis [drugi natis]
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenski pravopis 2001 predstavlja izrazno stran slovenščine, tj. pisno in glasovno-naglasno problematiko, ter oblikoslovje in stilistiko z normativnega vidika. V knjigi so skupaj objavljena pravopisna pravila (6., ponovno pregledana izdaja) in pravopisni slovar. Slovarski del obsega nad 130.000 iztočnic in podiztočnic na več kot 1500 straneh. Prinaša občno- in lastnoimensko besedje: slednje zajema imena slovenskih občin, pošt, župnij, 500 najpogostejših slovenskih priimkov, imena domačih in tujih znanih osebnosti in imena drugih pomembnejših zemljepisnih danosti. Namenjen je vsem uporabnikom slovenskega knjižnega jezika, pa naj besede tvorijo, tj. pišejo ali govorijo, ali pa jih sprejemajo, tj. berejo ali poslušajo. Pri tem pravila podajajo teorijo pisanega in govorjenega jezika, slovar pa s teh stališč prikazuje vsako dovolj pogosto rabljeno besedo.

Založnika

Delo, d. d. • Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6358-95-2

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 23,5 cm • XV + 1805 strani

Cena

razprodano